Zápis do Registra partnerů veřejného sektoru

Naše advokátní kancelář poskytuje subjektům z České republiky služby spočívající v zápisu subjektu do slovenského Registra partnerů veřejného sektoru (Register partnerov verejného sektora) a výkonu funkce oprávněné osoby pro zapsaného partnera veřejného sektoru.

Výše odměny naší advokátní kanceláře za podání návrhu na zápis české obchodní společnosti nebo osoby samostatně výdělečně činné do Registra partnerů veřejného sektoru je v běžných případech 180,- EUR a od následujícího kalendářního roku se platí paušální roční odměna za výkon funkce oprávněné osoby ve stejné výši. V případě složitějších vlastnických struktur partnera veřejného sektoru (akciové společnosti s více než jedním akcionářem, zahraniční právnické osoby ve vlastnické struktuře, apod.) může být odměna vyšší. Dohodu lze kdykoli vypovědět.

Návrh na zápis klienta do Registra partnerů veřejného sektoru podáváme ihned po obdržení všech podepsaných dokumentů, které vyhotovíme již do několika hodin od prvotního kontaktování advokátní kanceláře.

K poskytnutí této služby není nutná osobní návštěva advokátní kanceláře. Potřebnou dokumentaci můžete podepsat i na dálku využitím elektronického podpisu nebo můžete dokumentaci podepsat i ručně a následně nám ji zašlete poštou.

V případě, že máte zájem o využití našich služeb pro zápis do Registra partnerů veřejného sektoru, tak nás kdykoli kontaktujte buď telefonicky na čísle +421 950 723 390, emailem na adrese advokatduska@gmail.com nebo využijte kontaktního formuláře na stránce KONTAKT.