JUDr. Václav Duska

komplexné právne služby

JUDr. Václav Duska, advokát so sídlom v Košiciach poskytuje klientom - fyzickým aj právnickým osobám komplexné právne služby, najmä v oblasti občianskeho, obchodného, pracovného a trestného práva, s cieľom zabezpečiť maximálnu možnú ochranu oprávnených záujmov klientov. 


JUDr. Václav Duska, advokát

Murgašova 3, 040 01 Košice, 3. poschodie

+421 950 723 390