Profil

JUDr. Václav Duska, advokát

Právne vzdelanie nadobudol na Právnickej fakulte Masarykovej univerzity v Brne, kde úspešne ukončil štúdium v roku 2014.

Po absolvovaní štúdia pôsobil ako firemný právnik v banke pôsobiacej na českom a slovenskom trhu, kde sa zameriaval na úverové zmluvy a zabezpečenie pohľadávok z úverových zmlúv.

Koncipientskú prax absolvoval v rokoch 2015 až 2019.

Advokátske skúšky zložil v roku 2020 a odvtedy poskytuje svoje služby ako advokát.


JUDr. Václav Duska, advokát

Krmanova 6, 040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto

advokatduska@gmail.com

+421 950 723 390