Cenník

Nižšie uvedená výška odmeny za právne služby je len orientačná. Výška odmeny bude dohodnutá individuálne, a to s ohľadom na požadovanú právnu službu, ako aj s ohľadom na individuálne okolnosti prípadu. Neváhajte nás kedykoľvek kontaktovať a my Vám radi zašleme konkrétnu cenovú ponuku pre Vami požadovanú právnu službu.

Obchodný register

Založenie spoločnosti s ručením obmedzeným

od 120 €

Založenie akciovej spoločnosti

od 250 €

Zmeny v obchodných spoločnostiach

od 80 €

Zápis konečného užívateľa výhod

40 €

Register partnerov verejného sektora

Zápis do registra partnerov verejného sektora

od 150 €

Výkon funkcie oprávnenej osoby (za kalendárny rok)

od 100 €

Zmluvy

Zmluva o prevode nehnuteľnosti vrátane návrhu na vklad do KN

od 150 €

Iné zmluvy

dohodou

Sporové a nesporové konania

Zastupovanie v súdnych a inch konaniach

dohodou

Vymáhanie pohľadávok

dohodou

Iné právne služby

Poskytovanie právneho poradenstva (za hodinu)

od 40 €