Cenník

Nižšie uvedená výška odmeny za právne služby je len orientačná. Výška odmeny bude s klientom dohodnutá vždy individuálne, a to s ohľadom na požadovanú právnu službu, ako aj s ohľadom na individuálne okolnosti prípadu. Neváhajte nás kedykoľvek kontaktovať a my Vám radi zašleme konkrétnu cenovú ponuku pre Vami požadovanú právnu službu.

Obchodný register

Založenie akciovej spoločnosti

od 300 €

Register partnerov verejného sektora

Výkon funkcie oprávnenej osoby (za kalendárny rok)

od 150 €

Zoznam hospodárskych subjektov

Zmluvy

Iné zmluvy

dohodou

Sporové a nesporové konania

Zastupovanie v súdnych a inch konaniach

dohodou

Ochranné známky

Obnova zápisu ochrannej známky

od 150

Iné právne služby

Poskytovanie právneho poradenstva (za začatú hodinu)

od 80 €