Referencie

Každá z nižšie uvedených obchodných spoločností udelila v súlade s ustanovením § 29c ods. 2 Zákona o advokácii našej advokátskej kancelárii súhlas so zverejnením svojej identity ako klienta našej advokátskej kancelárie na tejto webovej stránke.