Referencie

Nižšie uvedené obchodné spoločnosti v súlade s ustanovením § 29c odsek 2 Zákona o advokácii udelili našej advokátskej kancelárii svoj súhlas so zverejnením svojej identity ako klienta našej advokátskej kancelárie na tejto webovej stránke.