Kontakt

V prípade, že máte záujem o poskytnutie právnych služieb (prípadne sa chcete informovať o podmienkach poskytnutia právnych služieb) tak nás neváhajte kedykoľvek kontaktovať na nižšie uvedených adresách, prípadne nám odošlite správu prostredníctvom kontaktného formulára a my Vás budeme sami kontaktovať.


Kontaktný formulár

JUDr. Václav Duska, advokát

Krmanova 6, 040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto

IČO: 53 317 696, DIČ: 1121704925

zapísaný v zozname advokátov SAK pod č. 8081

+421 950 723 390