Kontakt

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kedykoľvek kontaktovať.


JUDr. Václav Duska, advokát

Krmanova 6, 040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto

IČO: 53 317 696, DIČ: 1121704925

zapísaný v zozname advokátov SAK pod č. 8081

+421 950 723 390