Právne služby

Nižšie nájdete stručný prehľad právnych služieb, ktoré naša advokátska kancelária bežne poskytuje. Ak tu náhodou Vami požadovanú právnu službu nevidíte, ešte to automaticky neznamená, že Vám v uvedenej veci nevieme pomôcť. Kľudne nám napíšte a my Vám uvedieme, či v danej veci vieme poskytnúť právne služby a za akých podmienok.

Obchodné právo

  • Zastupovanie pred súdmi a inými orgánmi verejnej moci
  • Tvorba a pripomienkovanie zmlúv a iných dokumentov
  • Poskytovanie právneho poradenstva, príprava právnych analýz
  • Ochranné známky
  • Vymáhanie pohľadávok

Právo obchodných spoločností

Občianske právo

  • Zastupovanie pred súdmi a inými orgánmi verejnej moci
  • Tvorba a pripomienkovanie zmlúv a iných dokumentov
  • Poskytovanie právneho poradenstva, príprava právnych analýz
  • Dedičské právo
  • Vymáhanie pohľadávok

Trestné právo