JUDr. Václav Duska

advokátska kancelária Košice

JUDr. Václav Duska, advokát so sídlom v Košiciach poskytuje klientom - fyzickým aj právnickým osobám z celej Slovenskej republiky ako aj zo zahraničia profesionálne právne služby, najmä v oblasti obchodného, občianskeho a trestného práva, s cieľom zabezpečiť maximálnu možnú ochranu práv a oprávnených záujmov klientov. 


JUDr. Václav Duska, advokát

Murgašova 3, 040 01 Košice, 3. poschodie

+421 950 723 390