JUDr. Václav Duska

advokátska kancelária

Naša advokátska kancelária poskytuje klientom profesionálne právne služby, najmä v oblasti obchodného, občianskeho a trestného práva. Naším cieľom je zabezpečiť maximálnu možnú ochranu práv a oprávnených záujmov našich klientov. Sídlime v Košiciach, avšak právne služby poskytujeme v rámci celého Slovenska, a to nielen slovenským, ale aj zahraničným klientom. 


JUDr. Václav Duska, advokát

Murgašova 3, 040 01 Košice, 3. poschodie

+421 950 723 390