JUDr. Václav Duska

komplexné právne služby

JUDr. Václav Duska, advokát so sídlom v Košiciach poskytuje klientom - fyzickým aj právnickým osobám komplexné právne služby, najmä v oblasti občianskeho, obchodného, pracovného a správneho práva, s cieľom zabezpečiť maximálnu možnú ochranu oprávnených záujmov klientov. 


JUDr. Václav Duska, advokát

Krmanova 6, 040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto

+421 950 723 390