Premena pracovného pomeru z doby určitej na dobu neurčitú

Otázka zodpovedaná a odpoveď aktuálna ku dňu: 01.05.2024

Otázka:

"So zamestnávateľom som uzavrel pracovnú zmluvu s pracovným pomerom na dobu určitú - jeden rok. Táto doba už uplynula, ale ja u zamestnávateľa naďalej vykonávam prácu podľa jeho pokynov. Po týždni si to zamestnávateľ pravdepodobne uvedomil a prišiel za mnou s tým, aby som so spätným dátumom podpísal dodatok k pracovnej zmluve, ktorým sa môj pracovný pomer opäť predĺži o jeden rok. Musím tak urobiť?"

Odpoveď:

"Pokiaľ už uplynula doba, na ktorú bol dohodnutý Váš pracovný pomer a Vy naďalej s vedomím zamestnávateľa pokračujete vo vykonávaní dohodnutej práce, tak sa Váš pracovný pomer automaticky zmenil na pracovný pomer na dobu neurčitú. Vyplýva to z ustanovenia § 71 odsek 2 Zákonníka práce. Popisovať dodatok k pracovnej zmluve so spätným dátumom, ktorým by sa Váš pracovný pomer predĺžil len o jeden ďalší rok teda nemusíte a ani to pre Vás z pohľadu istoty budúceho zamestnania nie je výhodné. Celkovo neodporúčam podpisovať žiaden dokument so spätným dátumom, ale samozrejme v niektorých prípadoch by mohol byť aj takýto postup pre zamestnanca výhodný - napr. ak by sa dodatkom k pracovnej zmluve zároveň významne navyšovala mzda. V takých prípadoch si je potrebné pred rozhodnutím riadne zvážiť všetky výhody aj nevýhody."