Cena zápisu do RPVS

Otázka:

"Aká je cena za zápis do RPVS?"

Odpoveď:

"Cena našej advokátskej kancelárie za zápis do RPVS je pre slovenské fyzické osoby a spoločnosti s ručením obmedzeným v drvivej väčšine prípadov 120 EUR. V prípade slovenských akciových spoločností je cena spravidla 200 EUR. V prípade zložitejších vlastníckych štruktúr (najmä ak sú vo vlastníckej štruktúre iné akciové spoločnosti alebo zahraničné právnické osoby) môže byť odmena vyššia.

Okrem odmeny za zápis do RPVS je taktiež potrebné počítať s ročnou odmenou za výkon funkcie oprávnenej osoby, ktorá je v rovnakej výške ako cena za zápis. Táto ročná odmena sa platí sa až od kalendárneho roka nasledujúceho po roku, v ktorom došlo k zápisu. V tejto ročnej odmene sú potom zahrnuté všetky úkony, ktoré v priebehu kalendárneho roka nastanú v súvislosti so zápisom v RPVS (teda overenie identifikácie konečných užívateľov výhod, zmeny zapísaných údajov, výmaz, apod.)

Dohoda o výkone funkcie oprávnenej osoby sa uzatvára na dobu neurčitú a je ju možné kedykoľvek vypovedať aj bez uvedenia dôvodu, teda ak už nebudete potrebovať ďalšie trvanie zápisu v RPVS, stačí ak nám zašlete emailom výpoveď.

V prípade záujmu o zápis do RPVS nás kedykoľvek kontaktujte e-mailom na adrese advokatduska@gmail.com, telefonicky na čísle 0950 723 390 alebo využite kontaktný formulár na stránke KONTAKT. Služby poskytujeme záujemcom z celého Slovenska ako aj zo zahraničia."