Pracovné voľno pri darovaní krvi

Otázka zodpovedaná a odpoveď aktuálna ku dňu: 29.05.2024

Otázka:

"Mám nárok na pracovné voľno ak pôjdem darovať krv?"

Odpoveď:

"Ak má zamestnanec v úmysle darovať krv a túto činnosť nemôže vykonať mimo svojho pracovného času, zamestnávateľ mu v zmysle Zákonníka práce musí poskytnúť pracovné voľno na nevyhnutne potrebný čas. Darovanie krvi totiž patrí medzi tzv. iné úkony vo verejnom záujme, ktoré sú vymenované v ustanovení § 137 ods. 5 Zákonníka práce. Musí však skutočne ísť o darovanie krvi a nie jej predaj. 

Okrem darovania krvi sa za iný úkon vo verejnom záujme považuje aj aferéza, teda odber jednotlivých zložiek krvi - krvných doštičiek, plazmy alebo červených krviniek ako aj darovanie iných biologických materiálov (teda aj spermií). 

Pracovné voľno sa zamestnancovi poskytuje spravidla bez náhrady mzdy. Náhrada mzdy sa zamestnancovi poskytuje len ak to vyplýva z kolektívnej zmluvy alebo z dohody medzi zamestnávateľom a zamestnancom."