Darovanie nehnuteľnosti počas exekúcie

Otázka zodpovedaná a odpoveď aktuálna ku dňu: 15.04.2024

Otázka:

"Môžem darovať svoj dom dcére ak je voči mne vedená exekúcia?"

Odpoveď:

"Počas exekučného konania (po tom ako Vám bolo doručené Upovedomenie o začatí exekúcie) môžete nakladať s majetkom podliehajúcim exekúcii len s písomným súhlasom exekútora. To neplatí pri bežných právnych úkonoch. Darovanie domu, bytu alebo akejkoľvek inej nehnuteľnosti nie je bežným právnym úkonom, a teda je zakázané takýto úkon uskutočniť bez súhlasu exekútora. Pokiaľ by k darovaniu nehnuteľnosti napriek tomu aj tak došlo, darovacia zmluva nebude z tohto dôvodu neplatná (tzn. Vaša dcéra sa stane vlastníkom domu), avšak voči oprávnenému z exekúcie by bol takýto právny úkon neúčinný. Naďalej by teda mohlo dôjsť k vykonaniu exekúcie predajom tejto nehnuteľnosti."