Dĺžka výpovednej doby pri výpovedi danej zamestnancom

Otázka zodpovedaná a odpoveď aktuálna ku dňu: 11.05.2024

Otázka:

"Chcem dať výpoveď v práci. Aká dlhá bude výpovedná doba?"

Odpoveď:

"V prvom rade je potrebné uviesť, že Zákonník práce obsahuje len minimálnu dĺžku výpovednej doby. Dĺžka výpovednej doby (alebo aspoň spôsob jej určenia) musí byť uvedená v pracovnej zmluve a ak tam nie je, tak v písomnej informácii o pracovných podmienkach, ktorú zamestnávateľ poskytuje zamestnancovi najneskôr do štyroch týždňov od vzniku pracovného pomeru. Je teda potrebné si preštudovať najmä tieto dokumenty a zistiť, či nie je dĺžka výpovednej doby určená inak (tzn. dlhšie) ako v Zákonníku práce. 

Pracovné zmluvy pomerne často uvádzajú len jednoduché ustanovenie, že dĺžka výpovednej doby zamestnanca sa riadi minimálnymi dĺžkami výpovednej doby stanovenými Zákonníkom práce. Až vtedy sa teda možno spoľahnúť na úpravu výpovednej doby uvedenú v Zákonníku práce.

Pokiaľ teda dáva výpoveď zamestnanec, pričom dĺžka jeho výpovednej doby sa riadi minimálnymi dĺžkami výpovednej doby stanovenými Zákonníkom práce, tak dĺžka výpovednej doby bude jeden mesiac v prípade, že ku dňu doručenia výpovede trval pracovný pomer zamestnanca menej ako jeden rok a dva mesiace v prípade, že ku dňu doručenia výpovede trval pracovný pomer zamestnanca aspoň jeden rok."