Dohoda o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva

Dohoda o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva k nehnuteľnosti je právnym úkonom, ktorý uzatvárajú všetci podieloví spoluvlastníci nehnuteľnosti za účelom zrušenia spoluvlastníctva a vzájomného vyporiadania. Táto dohoda musí byť písomná a zároveň na nej musia byť podpisy všetkých spoluvlastníkov úradne osvedčené.

Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva nehnuteľnosti dohodou môže spočívať jednak v rozdelení nehnuteľnosti medzi všetkých, prípadne len medzi niektorých spoluvlastníkov (takýto spôsob vyporiadania je možný prakticky len u pozemkov)  alebo v nadobudnutí celej nehnuteľnosti jedným alebo viacerými spoluvlastníkmi za náhradu alebo aj bez náhrady pre spoluvlastníka, resp. spoluvlastníkov, ktorých spoluvlastníctvo zaniká.

Naša advokátska kancelária ponúka klientom právnu pomoc pri vypracovaní dohody o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva, príprave návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností, príprave oznámenia o návrhu na vklad a prípadne aj zastupovanie v samotnom katastrálnom konaní.

Klientom ponúkame pri dohode o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva dva varianty poskytnutia právnych služieb:

  • prvý variant spočíva len v samotnom vypracovaní dohody a návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností. Výška odmeny advokátskej kancelárie je vtedy spravidla 200 EUR. V prípade využitia tohto variantu musí klient sám podať návrh na vklad s prílohami na katastri a uhradiť katastrálny poplatok za klasický návrh na vklad, ktorý je štandardne vo výške 100 EUR.
  • druhý variant spočíva nielen v príprave vyššie uvedenej dokumentácie, ale aj v zastupovaní v katastrálnom konaní. V tomto prípade je výška odmeny advokátskej kancelárie spravidla 245 EUR, avšak katastrálny poplatok za klasický návrh na vklad, ktorý uhrádza klient, sa v prípade využitia tohto variantu znižuje na sumu 35 EUR, tzn. v konečnom dôsledku klient nielenže zaplatí menej (280 EUR), ale najmä nemusí chodiť na kataster.

Vo vyššie uvedených cenách nie sú zahrnuté náklady na úradné osvedčenie podpisov na zmluvách u notára alebo na úrade.

V niektorých prípadoch môžu byť ceny vyššie (napr. ak by sa rušilo podielové spoluvlastníctvo k dvom a viacerým bytom alebo veľkému množstvu pozemkov alebo stavieb apod.).

V prípade záujmu o vypracovanie dohody o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva nás kedykoľvek kontaktujte či už telefonicky na čísle 0950 723 390, emailom na adrese advokatduska@gmail.com alebo využite kontaktný formulár na stránke KONTAKT.

Poskytnutie právnej služby prebieha spravidla tak, že po prvotnom kontakte (e-mail, telefonát, správa z formulára) Vám na e-mail zašleme zoznam požadovaných údajov, ktoré sú nevyhnutné na prípravu dohody o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva. Po obdržaní týchto údajov pripravíme zmluvnú dokumentáciu a zároveň si dohodneme termín stretnutia v našej advokátskej kancelárii za účelom podpisu zmlúv. V rovnakej budove ako my sa nachádza aj notár, teda v rámci tejto návštevy je možné vybaviť aj úradné osvedčenie podpisov. V prípade, že využijete aj službu zastupovania v katastrálnom konaní si podpísanú a osvedčenú zmluvnú dokumentáciu naskenujeme a podáme návrh na vklad.