Doplnenie identifikačných údajov do obchodného registra

26.08.2022, JUDr. Václav Duska


V januári minulého roka sme Vás informovali o povinnosti spoločností  s ručením obmedzeným zapísať do obchodného registra dátumy narodenia a rodné čísla svojich spoločníkov. Na doplnenie týchto identifikačných údajov o spoločníkoch majú spoločnosti s ručením obmedzeným posledný mesiac. Lehota na doplnenie týchto údajov totiž končí dňa 30.09.2022.

V prípade, že si spoločnosti s ručením obmedzeným svoju povinnosť doplniť identifikačné údaje o spoločníkoch spoločnosti s ručením obmedzeným vo vyššie uvedenej lehote nesplnia, môže registrový súd uložiť konateľovi takejto obchodnej spoločnosti pokutu až do výšky 3.310 EUR. Zároveň naďalej platí, že v prípade porušenia tejto povinnosti registrový súd nebude prihliadať na akékoľvek návrhy na zápisy zmien v obchodnom registri týkajúce sa spoločnosti s ručením obmedzeným pokiaľ sa takýmto návrhom zároveň nedoplnia identifikačné údaje o spoločníkoch spoločnosti.

Pri väčšine spoločností s ručením obmedzeným došlo zo strany registrových súdov k automatickému doplneniu identifikačných údajov. To, či máte v obchodnom registri riadne zapísané identifikačné údaje o spoločníkoch spoločnosti si môžete jednoducho overiť na stránke orsr.sk, kde si vyhľadáte Vašu spoločnosť. Ak sa pri menách spoločníkov nachádza zelená fajka, obchodný register disponuje všetkými identifikačnými údajmi o danom spoločníkovi. Ak sa tam naopak nachádza červený krížik, tak tieto údaje naďalej absentujú a je potrebné identifikačné údaje do obchodného registra doplniť.

Podanie návrhu na zápis zmien údajov o obchodnej spoločnosti, ktorého predmetom je len doplnenie týchto identifikačných údajov je oslobodené od súdneho poplatku, teda neplatí sa štandardný poplatok vo výške 50 EUR.

V prípade záujmu o poskytnutie tejto právnej služby nás kedykoľvek kontaktujte či už telefonicky na čísle 0950 723 390, emailom na adrese advokatduska@gmail.com alebo využite kontaktný formulár na stránke KONTAKT

Výška odmeny našej advokátskej kancelárie za túto službu je spravidla 50 EUR a je to možné uskutočniť aj na diaľku bez toho, aby ste museli našu advokátsku kanceláriu navštíviť osobne.