INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

Všetky informácie o tom, akým spôsobom JUDr. Václav Duska, advokát, so sídlom: Murgašova 3, 040 01 Košice, IČO: 53 317 696 v postavení prevádzkovateľa spracúva pri poskytovaní právnych služieb osobné údaje, nájdete v priloženom dokumente.