Cena za kúpnu zmluvu k nehnuteľnosti

Otázka:

"Koľko stojí vypracovanie kúpnej zmluvy k nehnuteľnosti vo Vašej advokátskej kancelárii?"

Odpoveď:

"Cena našej advokátskej kancelárie za vypracovanie štandardnej kúpnej zmluvy k nehnuteľnosti, kde sú zmluvné strany dohodnuté na všetkých podmienkach, je vo väčšine prípadov 200 EUR. V tejto cene je zahrnuté vypracovanie kúpnej zmluvy a návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností, ktorý si podáva klient sám. V cene nie je zahrnutý katastrálny poplatok za vklad vlastníckeho práva do katastra (ktorý je štandardne vo výške 100 EUR) ani poplatky za úradné osvedčenie podpisov na zmluvách. V niektorých prípadoch môže byť cena vyššia (napr. veľké množstvo nehnuteľností, apod.).

Pokiaľ má klient záujem aj o zastupovanie v katastrálnom konaní, cena našej advokátskej kancelárie sa navyšuje spravidla na sumu 245 EUR, avšak katastrálny poplatok za klasický návrh na vklad, ktorý uhrádza klient, sa v takomto prípade znižuje na sumu 35 EUR, tzn. v konečnom dôsledku je cena nižšia a klient najmä nemusí chodiť na kataster.

Služba je určená záujemcom z celého Slovenska.

V prípade záujmu o poskytnutie tejto služby nás kedykoľvek kontaktujte e-mailom na adrese advokatduska@gmail.com, telefonicky na čísle 0950 723 390 alebo využite kontaktný formulár na stránke KONTAKT"