Kúpna zmluva k nehnuteľnosti

Kúpa nehnuteľnosti je právnym úkonom, ktorým predávajúci prevádza vlastnícke právo k nehnuteľnosti (domu, pozemku, bytu či nebytovému priestoru) na kupujúceho a ten sa zaväzuje uhradiť predávajúcemu kúpnu cenu. Uskutočňuje sa na základe kúpnej zmluvy, ktorá musí byť písomná, a na ktorej musí byť podpis predávajúceho úradne osvedčený.

Kúpa či predaj nehnuteľností je úkon, ktorého hodnota je niekoľko desiatok až stoviek tisíc eur. Aj z tohto dôvodu je vhodné nechať vypracovanie kúpnej zmluvy na advokáta, a to nielen na to, aby kúpna zmluva obsahovala všetky náležitosti, ktoré sú nevyhnutné pre platný prevod vlastníckeho práva, ale zároveň na to, aby poskytovala kupujúcemu, či predávajúcemu dostatočnú ochranu.


Naša advokátska kancelária ponúka klientom pri kúpnej zmluve dva varianty poskytnutia právnych služieb:

  • prvý variant spočíva len v samotnom vypracovaní kúpnej zmluvy a návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností. Výška odmeny advokátskej kancelárie je v takom prípade spravidla 200 EUR. V prípade využitia tohto variantu musí klient sám podať návrh na vklad s prílohami na katastri a uhradiť katastrálny poplatok za klasický návrh na vklad, ktorý je štandardne vo výške 100 EUR.
  • druhý variant spočíva nielen v príprave vyššie uvedenej dokumentácie, ale aj v zastupovaní v katastrálnom konaní. V tomto prípade je výška odmeny advokátskej kancelárie spravidla 245 EUR, avšak katastrálny poplatok za klasický návrh na vklad, ktorý uhrádza klient, sa v prípade využitia tohto variantu znižuje na sumu 35 EUR, tzn. v konečnom dôsledku klient nielenže zaplatí menej (280 EUR), ale najmä nemusí chodiť na kataster.

Vo vyššie uvedených cenách nie sú zahrnuté náklady na úradné osvedčenie podpisov predávajúceho na kúpnej zmluve u notára alebo na úrade.V niektorých prípadoch môžu byť ceny vyššie.

V prípade záujmu o poskytnutie tejto právnej služby nás kedykoľvek kontaktujte či už telefonicky na čísle 0950 723 390, emailom - advokatduska@gmail.com alebo využite kontaktný formulár na stránke KONTAKT.

Poskytnutie právnej služby prebieha spravidla tak, že po prvotnom kontakte (e-mail, telefonát, správa z formulára) Vám na e-mail zašleme zoznam požadovaných údajov, ktoré sú nevyhnutné na prípravu kúpnej zmluvy. Po obdržaní týchto údajov pripravíme zmluvnú dokumentáciu a zároveň si dohodneme termín stretnutia v našej advokátskej kancelárii  v Košiciach za účelom podpisu zmlúv. V rovnakej budove ako my sa nachádza aj notár, teda je možné vybaviť v rámci tejto návštevy aj úradné osvedčenie podpisov.