Kúpno-predajná zmluva k nehnuteľnosti

Kúpno-predajná zmluva k nehnuteľnosti  je právnym úkonom, ktorým predávajúci prevádza vlastnícke právo k nehnuteľnosti (domu, pozemku, bytu či nebytovému priestoru) na kupujúceho, kupujúci nadobúda vlastnícke právo k nehnuteľnosti a zaväzuje sa uhradiť predávajúcemu kúpnu cenu. Uskutočňuje sa na základe písomnej zmluvy, a na ktorej musí byť podpis predávajúceho úradne osvedčený.

Aj napriek tomu, že označenie zmluvy ako kúpno-predajná je v spoločnosti pomerne bežné, právna úprava takýto právny úkon medzi kupujúcim a predávajúcim označuje len ako kúpnu zmluvu. To, či sa zmluva v záhlaví označí ako kúpna, kúpno-predajná, predajná alebo len zmluva o prevode vlastníckeho práva je však nepodstatné, nakoľko vždy bude rozhodujúci najmä jej obsah.

Kúpa, resp. predaj nehnuteľnosti je úkon, ktorého hodnota je spravidla niekoľko desiatok až stoviek tisíc EUR. Je tak vhodné nechať vypracovanie kúpnej zmluvy na advokáta.

Naša advokátska kancelária ponúka klientom právnu pomoc pri kupovaní, resp. predávaní nehnuteľností, a to spísanie kúpno-predajnej zmluvy a prípadne aj zastupovanie v samotnom katastrálnom konaní.

Naša advokátska kancelária ponúka klientom pri kúpno-predajnej zmluve dva varianty poskytnutia právnych služieb:

  • prvý variant spočíva len v samotnom vypracovaní zmluvy a návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností. Výška odmeny advokátskej kancelárie je v takom prípade spravidla 200 EUR. V prípade využitia tohto variantu musí klient sám podať návrh na vklad s prílohami na katastri a uhradiť katastrálny poplatok za klasický návrh na vklad, ktorý je štandardne vo výške 100 EUR.
  • druhý variant spočíva nielen v príprave vyššie uvedenej dokumentácie, ale aj v zastupovaní v katastrálnom konaní. V tomto prípade je výška odmeny advokátskej kancelárie spravidla 245 EUR, avšak katastrálny poplatok za klasický návrh na vklad, ktorý uhrádza klient, sa v prípade využitia tohto variantu znižuje na sumu 35 EUR, tzn. v konečnom dôsledku klient nielenže zaplatí menej (280 EUR), ale najmä nemusí chodiť na kataster.

Vo vyššie uvedených cenách nie sú zahrnuté náklady na úradné osvedčenie podpisov predávajúceho na kúpnej zmluve u notára alebo na úrade. V niektorých prípadoch môžu byť ceny vyššie.

V prípade záujmu o vypracovanie kúpno-predajnej zmluvy nás kedykoľvek kontaktujte telefonicky na čísle 0950 723 390, emailom - advokatduska@gmail.com alebo využite kontaktný formulár na stránke KONTAKT.

Po prvotnom kontakte (e-mail, telefonát, správa z formulára) Vám na e-mail zašleme zoznam požadovaných údajov, ktoré sú nevyhnutné na prípravu kúpno-predajnej zmluvy. Po obdržaní týchto údajov pripravíme zmluvnú dokumentáciu a zároveň si dohodneme termín stretnutia v našej advokátskej kancelárii  v Košiciach za účelom podpisu zmlúv. V rovnakej budove ako my sa nachádza aj notár, teda v rámci tejto návštevy je možné vybaviť aj úradné osvedčenie podpisov.