Zápis občianskeho združenia do Registra partnerov verejného sektora

Potrebujete nechať zapísať občianske združenie do RRPVS? Využite služby našej advokátskej kancelárie! Službu poskytujeme občianskym združeniam z celého Slovenska.

Občianske združenie sa stáva Partnerom verejného sektora ak prijíma od verejného sektora peňažné plnenie alebo majetok nad zákonom stanovený limit alebo uzatvára zmluvy, rámcové dohody alebo koncesné zmluvy s predmetom plnenia nad zákonom stanovený limit.

Výška odmeny našej advokátskej kancelárie za podanie návrhu na zápis občianskeho združenia do Registra partnerov verejného sektora je v bežných prípadoch 150 EUR a výška odmeny za výkon funkcie oprávnenej osoby je 150 EUR za kalendárny rok (táto odmena sa platí až od nasledujúceho kalendárneho roka).

Návrh na zápis občianskeho združenia do Registra partnerov verejného sektora podávame ihneď po obdržaní všetkých dokladov (v prípade občianskych združení sú to najmä stanovy, zoznam členov a podpísaná dokumentácia - dohoda a čestné vyhlásenie) teda pri súčinnosti občianskeho združenia bude návrh podaný už do niekoľkých hodín od prvotného kontaktovania advokátskej kancelárie.

Na poskytnutie tejto služby nie je nutná osobná návšteva advokátskej kancelárie. Potrebnú dokumentáciu môžete podpísať aj na diaľku využitím elektronického podpisu alebo môžete dokumentáciu podpísať aj ručne a následne nám ju zaslať poštou.

V prípade, že máte záujem o zápis občianskeho združenia do Registra partnerov verejného sektora, tak nás kedykoľvek kontaktujte či už telefonicky na čísle 0950 723 390, emailom na adrese advokatduska@gmail.com alebo využite kontaktný formulár na stránke KONTAKT.