Odstúpenie od zmluvy s e-shopom pri nákupe na firmu

Otázka zodpovedaná a odpoveď aktuálna ku dňu: 01.06.2024

Otázka:

"Z e-shopu som si objednal tovar na firmu. Tovar mi však nevyhovuje a chcel by som ho vrátiť. Mám právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu v lehote 14 dní?"

Odpoveď:

"Právo vrátiť tovar kúpený z e-shopu bez udania dôvodu v lehote 14 dní od doručenia tovaru je zakotvené v Zákone o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho. Ako vyplýva zo samotného názvu zákona, tento upravuje práva spotrebiteľov a povinnosti predávajúcich. Spotrebiteľom je pri tom fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.

Pokiaľ došlo ku kúpe tovaru z e-shopu na firmu, tak kupujúci nemá postavenie spotrebiteľa, a teda ani nárok na ochranu, ktorú spotrebiteľovi priznáva platná právna úprava. Zo zákona teda pre firmu právo na vrátenie tovaru bez uvedenia dôvodu nevzniká. Je potrebné si však riadne prečítať tiež obchodné podmienky e-shopu. Nie je vylúčené, že právo vrátiť tovar v lehote 14 dní bez udania dôvodu priznávajú tieto obchodné podmienky všetkým kupujúcim, teda nielen spotrebiteľom aj podnikateľom. V takom prípade by teda nárok na vrátenie tovaru bez udania dôvodu vznikol."