Zmluva o postúpení pohľadávky

Naša advokátska kancelária ponúka klientom právnu pomoc pri postupovaní pohľadávok, a to samotné spísanie zmluvy o postúpení pohľadávky a súvisiacich dokumentov ako aj právne poradenstvo s tým spojené.

Postúpenie pohľadávky je právnym úkonom, ktorým veriteľ - postupca za odplatu alebo bezplatne prevádza na inú osobu - postupníka svoju pohľadávku voči dlžníkovi. S postúpenou pohľadávkou prechádza na postupníka, ktorý sa stáva novým veriteľom pohľadávky aj príslušenstvo pohľadávky (napr. úroky) a všetky práva s ňou spojené (napr. záložné právo). Postúpenie pohľadávky sa uskutočňuje na základe písomnej zmluvy o postúpení pohľadávky.

Postúpiť možno takmer akúkoľvek pohľadávku, a to splatnú aj nesplatnú. Zároveň nie je vylúčené, aby sa postúpila len časť veriteľovej pohľadávky voči dlžníkovi. Postúpenie pohľadávky však nie je možné pri:

  • pohľadávke, ktorej postúpenie zákon výslovne zakazuje,
  • pohľadávke, pri ktorej si veriteľ a dlžník dohodli zákaz postúpenia,
  • pohľadávke, ktorá zaniká smrťou veriteľa,
  • pohľadávke ktorej obsah by sa zmenou veriteľa zmenil,
  • pohľadávke, ktorá nemôže byť postihnutá výkonom rozhodnutia.

Na to, aby bolo postúpenie pohľadávky účinné aj voči dlžníkovi, musí sa mu postúpenie pohľadávky oznámiť zo strany postupcu, resp. preukázať zo strany postupníka. Kým sa tak nestane, môže sa dlžník naďalej svojho záväzku zbaviť plnením pôvodnému veriteľovi.

Aj v prípade, že dlžníkovi bude postúpenie pohľadávky riadne oznámené, resp. preukázané, môže dlžník stále započítať na túto pohľadávku postupníka svoje pohľadávky voči pôvodnému veriteľovi, ak ich mal už v čase, kedy mu bolo postúpenie pohľadávky oznámené, resp. preukázané, avšak len za predpokladu, že o týchto svojich pohľadávkach bez zbytočného odkladu po oznámení/preukázaní postupníka informoval.

Ak je splnenie postúpenej pohľadávky zabezpečené záložným právom, ručením alebo iným spôsobom zabezpečenia záväzku, je postupca povinný o postúpení pohľadávky bez zbytočného odkladu informovať aj osobu, ktorá toto zabezpečenie záväzku poskytla.

V závislosti od toho, či bolo postúpenie pohľadávky dojednané za odplatu alebo bezplatne a zároveň od dohody zmluvných strán potom vzniká zodpovednosť, resp. ručenie postupcu voči postupníkovi za vymožiteľnosť postúpenej pohľadávky.


V prípade záujmu o poskytnutie právnych služieb nás kedykoľvek kontaktujte telefonicky na čísle 0950 723 390, emailom na adrese advokatduska@gmail.com alebo využite kontaktný formulár na stránke KONTAKT.