Predkupné právo spoluvlastníka na dražbe

Otázka zodpovedaná a odpoveď aktuálna ku dňu: 18.06.2024

Otázka:

"Som podielovým spoluvlastníkom nehnuteľnosti. Druhý podielový spoluvlastník má dlhy a jeho spoluvlastnícky podiel má byť vydražený na dobrovoľnej dražbe. Môžem si ako podielový spoluvlastník počas dobrovoľnej dražby uplatniť svoje predkupné právo za účelom nadobudnutia vlastníckeho práva k tomuto podielu?"

Odpoveď:

"Predkupné právo podielového spoluvlastníka nehnuteľnosti sa uplatní aj pri dobrovoľnej dražbe nehnuteľnosti. Na to, aby si však podielový spoluvlastník mohol uplatniť toto predkupné právo, musí mať postavenie účastníka dražby, teda musí splniť rovnaké podmienky ako iné osoby, ktoré majú o spoluvlastnícky podiel záujem, teda najmä zložiť dražobnú zábezpeku ak je požadovaná. Zároveň je potrebné toto predkupné právo preukázať dražobníkovi ešte pred otvorením dražby (pri predkupnom práve podielového spoluvlastníka je vhodné mať so sebou aktuálny list vlastníctva).

Pri samotnej dražbe sa predkupné právo podielového spoluvlastníka prejaví tak, že takáto osoba nie je viazaná najnižším prihodením oproti zatiaľ najvyššiemu podaniu iného účastníka dražby. Po každom podaní iného účastníka teda podielovému spoluvlastníkovi stačí urobiť podanie v rovnakej výške, pričom ak bude jeho podanie v rovnakej výške ako celkové najvyššie podanie, bude príklep udelený práve jemu."