Úplné znenie spoločenskej zmluvy

Úplné znenie spoločenskej zmluvy je dokument, ktorý sa v zmysle platnej právnej úpravy povinne vyhotovuje po akejkoľvek zmene spoločenskej zmluvy spoločnosti s ručením obmedzeným. V prípade, že spoločnosť s ručením obmedzeným založil jediný spoločník a teda jej zakladateľský dokument sa označuje ako zakladateľská listina, vyhotovuje sa po jej zmene úplné znenie zakladateľskej listiny.

Povinnosť vyhotoviť úplné znenie spoločenskej zmluvy majú konatelia spoločnosti s ručením obmedzeným, a to bez zbytočného odkladu po akejkoľvek zmene spoločenskej zmluvy. Konatelia zároveň zodpovedajú za jeho úplnosť a správnosť. Do 30 dní od vyhotovenia úplného znenia spoločenskej zmluvy sú konatelia zároveň povinní predložiť úplné znenie spoločenskej zmluvy registrovému súdu za účelom jeho uloženia do zbierky listín obchodného registra. V prípade porušenia tejto povinnosti môže registrový súd uložiť konateľom pokutu až do výšky 3 310 EUR.

Úplné znenie spoločenskej zmluvy je potrebné predložiť pri akejkoľvek zmene spoločenskej zmluvy, a to v prípade, že sa na valnom zhromaždení spoločnosti prijme samostatné rozhodnutie o zmene spoločenskej zmluvy, ale aj v prípade, ak sa na valnom zhromaždení prijme rozhodnutie, ktorého dôsledkom je zmena obsahu spoločenskej zmluvy (napr. zmena obchodného mena, zmena sídla, rozšírenie predmetu podnikania, apod.).

Úplné znenie spoločenskej zmluvy je možné predložiť registrovému súdu už v rámci príloh zmenového formulára na zápis zmien v spoločnosti s ručením obmedzeným do obchodného registra alebo tiež samostatne prostredníctvom žiadosti o uloženie listiny do zbierky listín. Podanie žiadosti o uloženie listiny do zbierky listín nie je spoplatnené.

Máte záujem o právne služby súvisiace so zmenami v obchodných spoločnostiach, resp. potrebujete vyhotoviť úplné znenie spoločenskej zmluvy a založiť ho do zbierky listín? Neváhajte nás kedykoľvek kontaktovať e-mailom na adrese advokatduska@gmail.com alebo využite kontaktný formulár na stránke KONTAKT.