Vrátenie lístkov na koncert

Otázka zodpovedaná a odpoveď aktuálna ku dňu: 14.04.2024

Otázka:

"Cez internetové stránky spoločnosti zaoberajúcej sa predajom a distribúciou vstupeniek som zakúpil lístky na koncert. Koncertu sa však nakoniec nemôžem zúčastniť. Som oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy bez udania dôvodu do 14 dní rovnako ako v prípade iných e-shopov?"

Odpoveď:

"Na rozdiel od iných spotrebiteľských zmlúv uzavretých na diaľku, sa v prípade vstupeniek na koncert zakúpených od takéhoto predajcu cez internet vo všeobecnosti právo na odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu neuplatní. Je to z toho dôvodu, že v zmysle ustanovenia § 7 odsek 6 písm. k) Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku - spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote. Vstupenky na koncert s vopred určeným dátumom uskutočnenia koncertu túto definíciu napĺňajú. Odstúpiť od takejto zmluvy bez udania dôvodu by bolo možné len ak by to umožňoval predajca napríklad vo všeobecných obchodných podmienkach."