Vymáhání dluhů na Slovensku

Dluží Vám osoba ze Slovenska peníze? Naše advokátní kancelář poskytuje právní služby při vymáhání dluhů vůči slovenským subjektům. Kontaktujte nás telefonicky na telefonním čísle +421 950 723 390, emailem na adrese advokatduska@gmail.com nebo využijte kontaktní formulář na stránce KONTAKT.

Poskytujeme mimosoudní vymáhání dluhů, které spočívá v přípravě a odeslání předžalobní výzvy dlužníkovi, a rovněž soudní vymáhání, které spočívá v podání návrhu na vydání platebního rozkazu a v zastupování při případných jednáních a dalších úkonech v rámci soudního řízení. Pokud dlužník nezaplatí svůj dluh ani po vymahatelnosti soudního rozhodnutí, pokračujeme ve vymáhání dluhu v exekučním řízení.

VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK ZAJIŠŤUJEME VŮČI DLUŽNÍKŮM Z CELÉHO SLOVENSKA.

Výše odměny naší advokátní kanceláře při vymáhání dluhů se určuje obvykle podle zákonné tarifní odměny (a to z hodnoty dlhu), tj. celou odměnu, kterou zaplatíte naší advokátní kanceláři, Vám bude po úspěchu v soudním sporu povinný vrátit dlužník spolu se svým dlhem (pro konkrétní výpočet ceny právních služeb nám můžete emailem poslat informaci o dlužné částce).