Vymáhání pohledávek na Slovensku

Naše advokátní kancelář poskytuje podnikatelům z České republiky kvalifikované právní služby při vymáhání jakýchkoli finančních pohledávek vůči slovenským subjektům, které vzniknou v souvislosti s podnikatelskou činností klienta.

Pokud Vám někdo nezaplatil fakturu nebo máte peněžní pohledávku z jiného titulu, kontaktujte nás telefonicky na telefonním čísle +421 950 723 390, emailem na adrese advokatduska@gmail.com nebo využijte kontaktní formulář na stránce KONTAKT.

Poskytujeme mimosoudní vymáhání pohledávek, které spočívá v přípravě a odeslání předžalobní výzvy dlužníkovi, a rovněž soudní vymáhání, které spočívá v podání návrhu na vydání platebního rozkazu a v zastupování při případných jednáních a dalších úkonech v rámci soudního řízení. Pokud dlužník nezaplatí svůj dluh ani po vymahatelnosti soudního rozhodnutí, pokračujeme ve vymáhání pohledávky v exekučním řízení.

MÁTE POHLEDÁVKU PO SPLATNOSTI? NENECHTE JI PROMLČET A VYUŽIJTE NAŠE PRÁVNÍ SLUŽBY! VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK ZAJIŠŤUJEME VŮČI DLUŽNÍKŮM Z CELÉHO SLOVENSKA.

Výše odměny naší advokátní kanceláře při vymáhání peněžních pohledávek se určuje obvykle podle zákonné tarifní odměny (a to z hodnoty vymáhané pohledávky), tj. celou odměnu, kterou zaplatíte naší advokátní kanceláři, Vám bude po úspěchu v soudním sporu povinný vrátit dlužník spolu s Vaší pohledávkou (pro konkrétní výpočet ceny právních služeb nám můžete emailem poslat předmětnou neuhrazenou fakturu).

V případě zájmu o poskytnutí této právní služby nás kdykoliv kontaktujte buď telefonicky na čísle +421 950 723 390, emailem na adrese advokatduska@gmail.com nebo využijte kontaktní formulář na stránce KONTAKT.