Cena za založenie spoločnosti

Otázka:

"Aká je cena za založenie spoločnosti s ručením obmedzeným"

Odpoveď:

"Cena našej advokátskej kancelárie za služby súvisiace so založením spoločnosti s ručením obmedzeným je v drvivej väčšine prípadov 150 EUR. V cene nie je zahrnutý súdny poplatok za založenie spoločnosti s ručením obmedzeným, ktorý je aktuálne vo výške 220 EUR. Taktiež v cene nie sú zahrnuté správne poplatky za remeselné alebo viazané živnosti vo výške 11 EUR za každú takúto živnosť (pri voľných živnostiach sa tieto správne poplatky neplatia) a náklady na úradné osvedčenie podpisov na dokumentoch.

Služba je určená záujemcom z celého Slovenska nakoľko nie je nevyhnutná osobná návšteva advokátskej kancelárie.

Poskytnutie služieb prebieha spravidla tak, že po prvotnom kontakte našej advokátskej kancelárie Vám pošleme zoznam údajov potrebných na vypracovanie dokumentácie. Následne sa vystaví zálohová faktúra, po ktorej úhrade Vám dokumentáciu pošleme e-mailom. Vy si dokumentáciu vytlačíte, podpíšete a tam, kde to bude potrebné, necháte podpisy úradne osvedčiť. Následne nám pošlete emailom naskenovanú dokumentáciu, po doručení ktorej ohlásime živnosti a po vydaní živnostenského oprávnenia podáme návrh na zápis spoločnosti do obchodného registra.

V prípade záujmu o založenie spoločnosti s ručením obmedzeným prostredníctvom našej advokátskej kancelárie nás kedykoľvek kontaktujte e-mailom na adrese advokatduska@gmail.com, telefonicky na čísle 0950 723 390 alebo využite kontaktný formulár na stránke KONTAKT. Služby poskytujeme záujemcom z celého Slovenska."