Zápis do Registru partnerů veřejného sektoru

Naše advokátní kancelář poskytuje podnikatelům z České republiky služby spočívající v zápisu podnikatele do slovenského Registru partnerů veřejného sektoru (Register partnerov verejného sektora - ekvivalent české Evidence skutečných majitelů) a výkonu funkce oprávněné osoby pro zapsaného partnera veřejného sektoru.

Výše odměny naší advokátní kanceláře za podání návrhu na zápis české společnosti s ručením omezeným nebo osoby samostatně výdělečně činné do Registru partnerů veřejného sektoru je v běžných případech 150 EUR a od následujícího kalendářního roku se platí paušální roční odměna za výkon funkce oprávněné osoby ve stejné výši. V případě složitějších vlastnických struktur českého partnera veřejného sektoru (akciové společnosti s více než jedním akcionářem, zahraniční právnické osoby nebo jiné akciové společnosti ve vlastnické struktuře, apod.) může být odměna vyšší. Dohodu lze kdykoli vypovědět.

Návrh na zápis klienta do Registru partnerů veřejného sektoru podáváme ihned po obdržení všech podepsaných dokumentů, které vyhotovíme již do několika hodin od prvotního kontaktování advokátní kanceláře.

K poskytnutí této služby není nutná osobní návštěva advokátní kanceláře. Podepsanou dokumentaci nám můžete  zaslat poštou.

V případě, že máte zájem o využití našich služeb ve věci zápisu do slovenského Registru partnerů veřejného sektoru, tak nás kdykoli kontaktujte buď telefonicky na čísle +421 950 723 390, emailem na adrese advokatduska@gmail.com nebo využijte kontaktní formulář na stránce KONTAKT.