Cena zápisu do Registra partnerov verejného sektora

Otázka:

"Koľko stojí zápis do Registra partnerov verejného sektora?"

Odpoveď:

"Cena zápisu do Registra partnerov verejného sektora je spravidla 120 EUR pre slovenské fyzické osoby a spoločnosti s ručením obmedzeným. V prípade slovenských akciových spoločností je cena spravidla 200 EUR. V prípade zložitejších vlastníckych štruktúr (najmä ak sú vo vlastníckej štruktúre iné akciové spoločnosti alebo zahraničné právnické osoby) môžu byť ceny vyššie.

Okrem ceny za zápis do Registra partnerov verejného sektora je taktiež potrebné počítať s ročnou odmenou za výkon funkcie oprávnenej osoby, ktorá je spravidla vo výške 150 EUR. Táto ročná odmena sa za rok, kedy dôjde k zápisu do Registra partnerov verejného sektora neplatí, teda platí sa až od nasledujúceho kalendárneho roka. V tejto ročnej odmene sú potom zahrnuté všetky úkony, ktoré v priebehu kalendárneho roka nastanú v súvislosti so zápisom v Registri partnerov verejného sektora (teda overenie identifikácie konečných užívateľov výhod, zmeny zapísaných údajov, výmaz, apod.)

Zmluvný vzťah je možné kedykoľvek vypovedať, teda ak sa rozhodnete, že pre ďalší rok už nepotrebujete zápis v registri, stačí ak nám zašlete najneskôr do konca decembra emailom výpoveď. Dohoda sa teda v takom prípade nebude predlžovať do budúceho roka, a teda ani nebudete už platiť žiadne ďalšie poplatky.

V prípade záujmu o zápis do Registra partnerov verejného sektora nás kedykoľvek kontaktujte e-mailom na adrese advokatduska@gmail.com, telefonicky na čísle 0950 723 390 alebo využite kontaktný formulár na stránke KONTAKT. Služby poskytujeme záujemcom z celého Slovenska ako aj zo zahraničia."