Živnostníci a iné SZČO v Registri partnerov verejného sektora

Potrebujete sa ako živnostník alebo iná samostatne zárobkovo činná osoba nechať zapísať do Registra partnerov verejného sektora? Využite služby našej advokátskej kancelárie! Na poskytnutie služieb nie je potrebná osobná návšteva advokátskej kancelárie, teda tieto služby poskytujeme samostatne zárobkovo činným osobám z celého Slovenska.

Odmena advokátskej kancelárie za podanie návrhu na zápis živnostníka alebo inej samostatne zárobkovo činnej osoby do Registra partnerov verejného sektora je aktuálne 120 EUR. Od nasledujúceho kalendárneho roka (teda počínajúc rokom 2025) sa potom platí paušálna ročná odmena za výkon funkcie oprávnenej osoby v rovnakej výške, teda tiež 120 EUR. V prípade, že pre ďalší rok už zápis v RPVS potrebovať nebudete, stačí keď nám najneskôr do konca decembra pošlete aspoň e-mailom jednoduchú výpoveď dohody.

Ako už bolo uvedené vyššie, na poskytnutie služieb vo veci zápisu do Registra partnerov verejného sektora, nie je potrebná osobná návšteva advokátskej kancelárie. Potrebnú dokumentáciu môžete podpísať aj na diaľku, a to buď využitím elektronického podpisu (ak máte v občianskom preukaze platné podpisové certifikáty) alebo môžete dokumentáciu podpísať ručne a poslať nám ju poštou. Samozrejme, ak máte cestu do Košíc, tak sa môžete v našej kancelárii zastaviť aj osobne.

Návrh na zápis živnostníka alebo inej SZČO do Registra partnerov verejného sektora podávame ihneď po obdržaní všetkých podpísaných dokumentov, teda pri súčinnosti klienta môže byť návrh podaný už v priebehu pár hodín. Okresný súd Žilina má následne 5 pracovných dní na vykonanie zápisu.

V prípade, že máte záujem o Váš zápis do Registra partnerov verejného sektora, tak nás kedykoľvek kontaktujte či už telefonicky na čísle 0950 723 390, emailom na adrese advokatduska@gmail.com alebo využite kontaktný formulár na stránke KONTAKT.