Daň pri darovaní nehnuteľnosti

Otázka zodpovedaná a odpoveď aktuálna ku dňu: 29.04.2024

Otázka:

"Platí sa pri darovaní nehnuteľnosti daň?"

Odpoveď:

"Pri darovaní nehnuteľnosti sa aktuálne vo všeobecnosti žiadna daň neplatí. Darca darovaním nehnuteľnosti nezískava žiaden príjem, ktorý by mohol byť zdanený daňou z príjmu a pri obdarovanom platí, že sa príjem získaný darovaním nehnuteľnosti nepovažuje za predmet dane z príjmu (s výnimkou darov poskytnutých v súvislosti so závislou činnosťou alebo podnikaním). 

V súvislosti s daňami však treba spomenúť daň z nehnuteľnosti, ktorú platí každoročne vlastník nehnuteľnosti. Darca je povinný najneskôr do konca januára nasledujúceho roka podať čiastkové daňové priznanie na zánik daňovej povinnosti k darovanej nehnuteľnosti a obdarovaný musí v tej istej lehote podať daňové priznanie na vznik daňovej povinnosti k tejto nehnuteľnosti. Následne už teda bude daň z nehnuteľnosti uhrádzať obdarovaný.

Pri darovaní nehnuteľnosti môžete využiť služby našej advokátskej kancelárie. Bližšie informácie o podmienkach poskytnutia týchto služieb získate na nasledujúcej stránke - Darovacia zmluva k nehnuteľnosti."