Darovacia zmluva k nehnuteľnosti

Naša advokátska kancelária ponúka klientom kvalifikované právne služby pri darovaní nehnuteľností, a to spísanie darovacej zmluvy a súvisiacej dokumentácie a prípadne aj zastupovanie v samotnom katastrálnom konaní. Všetky dokumenty pripravíme najneskôr do 24 hodín od zaslania podkladov.

Darovanie nehnuteľnosti je právnym úkonom, ktorým darca bezodplatne prevádza vlastnícke právo k nehnuteľnosti (domu, pozemku, bytu či nebytovému priestoru) na obdarovaného. Uskutočňuje sa na základe darovacej zmluvy, ktorá musí byť písomná, a na ktorej musí byť podpis darcu úradne osvedčený. 

Pokiaľ máte záujem o poskytnutie právnych služieb pri darovaní nehnuteľnosti tak nás neváhajte kedykoľvek KONTAKTOVAŤ.

Výška odmeny našej advokátskej kancelárie za prípravu darovacej zmluvy a súvisiacej dokumentácie je spravidla 140,- EUR. Pri darovaní nehnuteľnosti je zároveň potrebné počítať so správnym poplatkom vo výške 66,- EUR a nákladmi na úradné osvedčenie podpisov darcu na darovacích zmluvách. Tieto poplatky nie sú zahrnuté v odmene našej advokátskej kancelárie.

Je však možné dohodnúť sa s nami na tom, že naša advokátska kancelária Vás bude zastupovať aj v samotnom katastrálnom konaní. V takom prípade sa síce základná výška odmeny advokátskej kancelárie navyšuje na sumu 200,- EUR, avšak zároveň v takomto prípade platí, že v odmene je zahrnutý aj správny poplatok (navyše nemusíte osobne chodiť na kataster nakoľko všetko vybavíme za Vás).

V niektorých špecifických prípadoch však môže byť odmena vyššia (napr. pokiaľ by sa darovacou zmluvou zriaďovalo aj vecné bremeno doživotného bývania a užívania nehnuteľnosti v prospech darcu alebo inej osoby, tak sa celková cena navyšuje spravidla o 100,- EUR (pričom v tomto navýšení je aj ďalší správny poplatok za vklad vecného bremena do katastra nehnuteľností).

V prípade záujmu o poskytnutie tejto právnej služby nás kedykoľvek kontaktujte či už telefonicky na telefónnom čísle 0950 723 390, emailom na adrese advokatduska@gmail.com alebo využite kontaktný formulár na stránke KONTAKT.

Poskytnutie právnej služby prebieha spravidla tak, že po prvotnom kontakte (e-mail, telefonát, správa z formulára) Vám na e-mail zašleme zoznam požadovaných údajov, ktoré sú nevyhnutné na prípravu darovacej zmluvy. Po obdržaní týchto údajov pripravíme zmluvnú dokumentáciu a zároveň si dohodneme termín stretnutia v našej advokátskej kancelárii za účelom podpisu zmlúv. V rovnakej budove ako my sa nachádza aj notár, teda je možné v rámci návštevy vybaviť aj úradné osvedčenie podpisov. Následne si v prípade, že využijete aj zastupovanie v katastrálnom konaní podpísanú zmluvnú dokumentáciu naskenujeme a podáme návrh na vklad.