Darovacia zmluva k nehnuteľnosti

Naša advokátska kancelária ponúka klientom kvalifikované právne služby pri darovaní nehnuteľností, a to spísanie darovacej zmluvy a prípadne aj zastupovanie v katastrálnom konaní. Dokumenty pripravíme najneskôr na druhý pracovný deň od zaslania podkladov.

Darovanie nehnuteľnosti je právnym úkonom, ktorým darca bezodplatne prevádza vlastnícke právo k nehnuteľnosti (domu, pozemku, bytu či nebytovému priestoru) na obdarovaného. Uskutočňuje sa na základe darovacej zmluvy, ktorá musí byť písomná, a na ktorej musí byť podpis darcu úradne osvedčený. 

Klientom ponúkame pri darovaní nehnuteľnosti dva varianty poskytnutia právnych služieb:

  • prvý variant spočíva len v samotnom vypracovaní darovacej zmluvy a návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností. Výška odmeny advokátskej kancelárie je vtedy spravidla 140 EUR. V prípade využitia tohto variantu musí klient sám podať návrh na vklad s prílohami na katastri a uhradiť katastrálny poplatok za klasický návrh na vklad, ktorý je štandardne vo výške 100 EUR.
  • druhý variant spočíva nielen v príprave vyššie uvedenej dokumentácie, ale aj v zastupovaní v katastrálnom konaní. V tomto prípade je výška odmeny advokátskej kancelárie spravidla 185 EUR, avšak katastrálny poplatok za klasický návrh na vklad, ktorý uhrádza klient, sa v prípade využitia tohto variantu znižuje na sumu 35 EUR, tzn. v konečnom dôsledku klient nielenže zaplatí menej (220 EUR), ale najmä nemusí chodiť na kataster.

Vo vyššie uvedených cenách nie sú zahrnuté náklady na úradné osvedčenie podpisov darcu na darovacích zmluvách u notára alebo na úrade (v prípade zriadenia vecného bremena aj obdarovaného).

V niektorých prípadoch môžu byť ceny vyššie (napr. ak by sa darovacou zmluvou prevádzalo vlastnícke právo k dvom a viacerým bytom alebo veľkému množstvu pozemkov alebo stavieb apod.).

Pokiaľ by sa darovacou zmluvou zriaďovalo aj vecné bremeno doživotného bývania a užívania nehnuteľnosti v prospech darcu alebo inej osoby, tak v prípade prvého variantu sa odmena advokátskej kancelárie navyšuje spravidla na 180 EUR, ale klient v takom prípade musí uhradiť až dva katastrálne poplatky, ktoré sú štandardne vo výške 100 EUR (tzn. dokopy klient uhradí spravidla 380 EUR). V prípade druhého variantu (so zastupovaním v katastrálnom konaní) bude odmena advokátskej kancelárie spravidla 245 EUR a katastrálne poplatky za klasické návrhy na vklad v súčte 85 EUR (tzn. dokopy klient uhradí spravidla 330 EUR).

V prípade záujmu o poskytnutie tejto právnej služby nás kedykoľvek kontaktujte či už telefonicky na telefónnom čísle 0950 723 390, emailom na adrese advokatduska@gmail.com alebo využite kontaktný formulár na stránke KONTAKT.

Poskytnutie právnej služby prebieha spravidla tak, že po prvotnom kontakte (e-mail, telefonát, správa z formulára) Vám na e-mail zašleme zoznam požadovaných údajov, ktoré sú nevyhnutné na prípravu darovacej zmluvy. Po obdržaní týchto údajov pripravíme zmluvnú dokumentáciu a zároveň si v prípade druhého variantu dohodneme termín stretnutia v našej advokátskej kancelárii v Košiciach za účelom podpisu zmlúv. V rovnakej budove ako my sídli aj notár, teda v rámci jednej návštevy viete vybaviť aj úradné osvedčenie podpisov. V prípade, že ste z inej časti Slovenska vieme vybaviť všetko aj na diaľku (využitím pošty), resp. v prípade využitia prvého variantu Vám pošleme pripravenú zmluvu a návrh na vklad e-mailom a podanie na kataster si už zabezpečíte sami.