Darovacia zmluva k nehnuteľnosti

Naša advokátska kancelária ponúka klientom kvalifikované právne služby pri darovaní nehnuteľností, a to spísanie darovacej zmluvy a prípadne aj zastupovanie v katastrálnom konaní. Dokumenty pripravíme najneskôr na druhý pracovný deň od zaslania podkladov.

Darovanie nehnuteľnosti je právnym úkonom, ktorým darca bezodplatne prevádza vlastnícke právo k nehnuteľnosti (domu, pozemku, bytu či nebytovému priestoru) na obdarovaného. Uskutočňuje sa na základe darovacej zmluvy, ktorá musí byť písomná, a na ktorej musí byť podpis darcu úradne osvedčený. 

Klientom ponúkame pri darovaní nehnuteľnosti dva varianty poskytnutia právnych služieb:

  • prvý variant spočíva len v samotnom vypracovaní darovacej zmluvy a návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností. Výška odmeny advokátskej kancelárie je vtedy spravidla 140 EUR. V prípade využitia tohto variantu musí klient sám podať návrh na vklad s prílohami na katastri a uhradiť katastrálny poplatok za klasický návrh na vklad, ktorý je štandardne vo výške 100 EUR.
  • druhý variant spočíva nielen v príprave vyššie uvedenej dokumentácie, ale aj v zastupovaní v katastrálnom konaní. V tomto prípade je výška odmeny advokátskej kancelárie spravidla 185 EUR, avšak katastrálny poplatok za klasický návrh na vklad, ktorý uhrádza klient, sa v prípade využitia tohto variantu znižuje na sumu 35 EUR, tzn. v konečnom dôsledku klient jednak celkovo zaplatí menej (220 EUR namiesto 240 EUR), ale najmä nemusí chodiť na kataster.

Vo vyššie uvedených cenách nie sú zahrnuté náklady na úradné osvedčenie podpisov darcu na darovacích zmluvách u notára alebo na úrade (v prípade zriadenia vecného bremena aj obdarovaného).

V niektorých prípadoch môžu byť ceny vyššie (napr. ak by sa darovacou zmluvou prevádzalo vlastnícke právo k dvom a viacerým bytom alebo veľkému množstvu pozemkov alebo stavieb apod.).

Pokiaľ by sa darovacou zmluvou zriaďovalo aj vecné bremeno doživotného bývania a užívania nehnuteľnosti v prospech darcu alebo inej osoby, tak v prípade prvého variantu sa odmena advokátskej kancelárie navyšuje spravidla na 170 EUR, ale klient v takom prípade musí uhradiť až dva katastrálne poplatky, ktoré sú štandardne vo výške 100 EUR (tzn. dokopy klient uhradí spravidla 370 EUR). V prípade druhého variantu (so zastupovaním v katastrálnom konaní) bude odmena advokátskej kancelárie spravidla 215 EUR a katastrálne poplatky za klasické návrhy na vklad v súčte 85 EUR (tzn. dokopy klient uhradí spravidla 300 EUR).

V prípade záujmu o poskytnutie tejto právnej služby nás kedykoľvek kontaktujte či už telefonicky na telefónnom čísle 0950 723 390, emailom na adrese advokatduska@gmail.com alebo využite kontaktný formulár na stránke KONTAKT.

Poskytnutie právnej služby prebieha spravidla tak, že po prvotnom kontakte (e-mail, telefonát, správa z formulára) Vám na e-mail zašleme zoznam požadovaných údajov, ktoré sú nevyhnutné na prípravu darovacej zmluvy. Po obdržaní týchto údajov pripravíme zmluvnú dokumentáciu a zároveň si v prípade druhého variantu dohodneme termín stretnutia v našej advokátskej kancelárii v Košiciach za účelom podpisu zmlúv. V rovnakej budove ako my sídli aj notár, teda v rámci jednej návštevy viete vybaviť aj úradné osvedčenie podpisov. V prípade, že ste z inej časti Slovenska vieme vybaviť všetko aj na diaľku (využitím pošty), resp. v prípade využitia prvého variantu Vám pošleme pripravenú zmluvu a návrh na vklad e-mailom a podanie na kataster si už zabezpečíte sami.