Darovacia zmluva k nehnuteľnosti

Naša advokátska kancelária ponúka klientom z celého Slovenska kvalifikované právne služby pri darovaní nehnuteľností, a to vypracovanie darovacej zmluvy a súvisiacej dokumentácie a prípadne aj zastupovanie v katastrálnom konaní. Dokumenty pripravíme najneskôr do 24 hodín od zaslania podkladov.

Klientom ponúkame pri darovaní nehnuteľnosti dva varianty poskytnutia právnych služieb:

  • prvý variant spočíva len v samotnom vypracovaní darovacej zmluvy a návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností. Výška odmeny advokátskej kancelárie je vtedy spravidla 140 EUR. V prípade využitia tohto variantu musí klient sám podať návrh na vklad s prílohami na katastri a uhradiť katastrálny poplatok za klasický návrh na vklad, ktorý je štandardne vo výške 100 EUR.
  • druhý variant spočíva nielen v príprave vyššie uvedenej dokumentácie, ale aj v zastupovaní v katastrálnom konaní. V tomto prípade je výška odmeny advokátskej kancelárie spravidla 185 EUR, avšak katastrálny poplatok za klasický návrh na vklad, ktorý uhrádza klient, sa v prípade využitia tohto variantu znižuje na sumu 35 EUR, tzn. v konečnom dôsledku klient nielenže zaplatí menej (220 EUR), ale najmä nemusí chodiť na kataster.

Vo vyššie uvedených cenách nie sú zahrnuté náklady na úradné osvedčenie podpisov darcu na darovacích zmluvách u notára alebo na úrade (v prípade zriadenia vecného bremeno aj obdarovaného).

V niektorých prípadoch môžu byť ceny vyššie (napr. ak by sa darovacou zmluvou prevádzalo vlastnícke právo k dvom a viacerým bytom alebo veľkému množstvu pozemkov alebo stavieb apod.).

Pokiaľ by sa darovacou zmluvou zriaďovalo aj vecné bremeno doživotného bývania a užívania nehnuteľnosti v prospech darcu alebo inej osoby, tak v prípade prvého variantu sa odmena advokátskej kancelárie navyšuje spravidla na 170 EUR, ale klient v takom prípade musí uhradiť až dva katastrálne poplatky, ktoré sú štandardne vo výške 100 EUR (tzn. dokopy za klient uhradí spravidla 370 EUR). V prípade druhého variantu (so zastupovaním v katastrálnom konaní) bude odmena advokátskej kancelárie spravidla 215 EUR a katastrálne poplatky za klasické návrhy na vklad v súčte 85 EUR (tzn. dokopy klient uhradí spravidla 300 EUR).

V prípade záujmu o poskytnutie tejto právnej služby nás kedykoľvek kontaktujte emailom na adrese advokatduska@gmail.com, telefonicky na čísle 0950 723 390 alebo využite kontaktný formulár na stránke KONTAKT.

Poskytnutie právnej služby prebieha spravidla tak, že po prvotnom kontakte (e-mail, telefonát, správa z formulára) Vám na e-mail zašleme zoznam požadovaných údajov, ktoré sú nevyhnutné na prípravu darovacej zmluvy. Po obdržaní týchto údajov pripravíme zmluvnú dokumentáciu a v prípade, že máte záujem aj o zastupovanie pred katastrom, dohodneme si termín stretnutia v našej advokátskej kancelárii v Košiciach. V rovnakej budove ako my sídli aj notár, teda v rámci návštevy môžete rovno vybaviť aj úradné osvedčenie podpisov. V prípade, že ste z inej časti Slovenska, vieme vybaviť všetko aj na diaľku.