Darovacia zmluva k nehnuteľnosti

Naša advokátska kancelária ponúka klientom z celého Slovenska kvalifikované právne služby pri darovaní nehnuteľností, a to spísanie darovacej zmluvy a prípadne aj zastupovanie v katastrálnom konaní. Dokumenty pripravíme najneskôr do 24 hodín od zaslania podkladov.

Výška odmeny našej advokátskej kancelárie za prípravu darovacej zmluvy je spravidla 140,- EUR. Pri darovaní nehnuteľnosti je zároveň potrebné počítať so správnym poplatkom vo výške 66,- EUR a nákladmi na úradné osvedčenie podpisov darcu na darovacích zmluvách.

Naša advokátska kancelária Vás však môže zastupovať aj v samotnom katastrálnom konaní. V takom prípade sa síce základná výška odmeny advokátskej kancelárie navyšuje na sumu 200,- EUR, avšak zároveň v takomto prípade platí, že v odmene bude zahrnutý aj správny poplatok za štandardný návrh na vklad (navyše nemusíte chodiť na kataster nakoľko všetko vybavíme za Vás). 

V niektorých prípadoch môže byť odmena vyššia (napr. pokiaľ by sa darovacou zmluvou zriaďovalo aj vecné bremeno doživotného bývania a užívania nehnuteľnosti v prospech darcu alebo inej osoby, tak sa celková cena navyšuje spravidla o 100,- EUR, pričom v tomto navýšení je aj ďalší správny poplatok za vklad vecného bremena do katastra nehnuteľností).

V prípade záujmu o poskytnutie tejto právnej služby nás kedykoľvek kontaktujte či už telefonicky na telefónnom čísle 0950 723 390, emailom na adrese advokatduska@gmail.com alebo využite kontaktný formulár na stránke KONTAKT.

Poskytnutie právnej služby prebieha spravidla tak, že po prvotnom kontakte (e-mail, telefonát, správa z formulára) Vám na e-mail zašleme zoznam požadovaných údajov, ktoré sú nevyhnutné na prípravu darovacej zmluvy. Po obdržaní týchto údajov pripravíme zmluvnú dokumentáciu a v prípade, že máte záujem aj o zastupovanie pred katastrom, si dohodneme termín stretnutia v našej advokátskej kancelárii v Košiciach za účelom podpisu zmlúv. V rovnakej budove ako my sídli aj notár, teda je možné v rámci návštevy vybaviť aj úradné osvedčenie podpisov. 

V prípade, že ste z inej časti Slovenska a nemôžete prísť do Košíc vieme vybaviť všetko aj na diaľku, a to buď tak, že nám pošlete podpísanú dokumentáciu poštou (pričom po podaní návrhu na vklad Vám ju pošleme späť) alebo necháte sami podpísanú dokumentáciu konvertovať do elektronickej podoby (u notára alebo na pošte) a následne nám emailom pošlete elektronické dokumenty.