Darovacia zmluva k nehnuteľnosti

Naša advokátska kancelária ponúka klientom z celého Slovenska kvalifikované právne služby pri darovaní nehnuteľností, a to vypracovanie darovacej zmluvy a súvisiacej dokumentácie a prípadne aj zastupovanie v katastrálnom konaní. Dokumenty pripravíme najneskôr do 24 hodín od zaslania podkladov.

Výška odmeny advokátskej kancelárie za vypracovanie darovacej zmluvy je v bežných prípadoch 140 EUR. Zároveň potrebné počítať so správnym poplatkom za návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra a nákladmi na úradné osvedčenie podpisov darcu na darovacích zmluvách.

Naša advokátska kancelária Vás však môže zastupovať aj v samotnom katastrálnom konaní. V takom prípade sa síce základná výška odmeny advokátskej kancelárie navyšuje na sumu 200 EUR, avšak pri využití tejto služby platí, že v odmene bude zahrnutý aj správny poplatok za štandardný návrh na vklad (navyše nemusíte ani chodiť na kataster nakoľko všetko vybavíme za Vás). 

V niektorých prípadoch môže byť odmena vyššia. Pokiaľ by sa napríklad darovacou zmluvou zriaďovalo aj vecné bremeno doživotného bývania a užívania nehnuteľnosti v prospech darcu alebo inej osoby, tak sa celková cena vrátane zastupovania v katastrálnom konaní navyšuje o 100 EUR, teda spravidla na celkovú sumu 300 EUR, pričom v tomto navýšení sú oba správne poplatky (platí sa poplatok za vklad vlastníckeho práva a zvlášť aj poplatok za vklad vecného bremena).

(Pozn. od 01.04.2024 nadobúda účinnosť novela Zákona o správnych poplatkoch, ktorou sa zvyšujú sadzby katastrálnych poplatkov, z toho dôvodu potom budú následne upravené aj ceny advokátskej kancelárie za tieto služby).

V prípade záujmu o poskytnutie tejto právnej služby nás kedykoľvek kontaktujte emailom na adrese advokatduska@gmail.com, telefonicky na čísle 0950 723 390 alebo využite kontaktný formulár na stránke KONTAKT.

Poskytnutie právnej služby prebieha spravidla tak, že po prvotnom kontakte (e-mail, telefonát, správa z formulára) Vám na e-mail zašleme zoznam požadovaných údajov, ktoré sú nevyhnutné na prípravu darovacej zmluvy. Po obdržaní týchto údajov pripravíme zmluvnú dokumentáciu a v prípade, že máte záujem aj o zastupovanie pred katastrom, dohodneme si termín stretnutia v našej advokátskej kancelárii v Košiciach. V rovnakej budove ako my sídli aj notár, teda v rámci návštevy môžete rovno vybaviť aj úradné osvedčenie podpisov. 

V prípade, že ste z inej časti Slovenska, vieme vybaviť všetko aj na diaľku, a to buď tak, že nám pošlete podpísanú dokumentáciu poštou (pričom po podaní návrhu na vklad Vám ju zašleme späť) alebo necháte sami podpísanú dokumentáciu konvertovať do elektronickej podoby (napr. na pošte) a následne nám emailom pošlete dokumentáciu konvertovanú do elektronickej podoby.