Darovacia zmluva k nehnuteľnosti s právom dožitia

V prípade, že chce darca darovať svoj majetok potomkovi resp. inej osobe, je možné, aby si zmluvné strany v takejto dohode zriadili aj vecné bremeno doživotného bývania a užívania darovanej nehnuteľnosti v prospech darcu. Zriadenie takéhoto vecného bremena a jeho vklad do katastra nehnuteľností potom darcovi zaručuje, že v darovanej nehnuteľnosti bude môcť naďalej bývať, a to bez ohľadu na prípadné budúce zmeny vlastníctva predmetnej nehnuteľnosti.

Naša advokátska kancelária ponúka klientom z celého Slovenska kvalifikované právne služby pri uskutočnení takéhoto právne úkonu, tzn. vypracovanie Darovacej zmluvy a zmluvy o zriadení vecného bremena a prípadne aj zastupovanie v katastrálnom konaní o vklade vlastníckeho práva a vecného bremena do katastra nehnuteľností. Dokumenty pripravíme najneskôr do nasledujúceho pracovného dňa.

Klientom ponúkame pri darovaní nehnuteľnosti so súčasným zriadením vecného bremena dva varianty poskytnutia právnych služieb:

  • prvý variant spočíva len v samotnom vypracovaní darovacej zmluvy a zmluvy o zriadení vecného bremena a návrhu na vklad vlastníckeho práva a vecného bremena do katastra nehnuteľností. Výška odmeny advokátskej kancelárie je spravidla 170 EUR. V prípade využitia tohto variantu musí klient sám podať návrh na vklad s prílohami na katastri a uhradiť katastrálne poplatky za klasický návrh na vklad, ktoré budú štandardne vo výške 200 EUR (100 EUR za vklad vlastníckeho práva a 100 EUR za vklad vecného bremena).
  • druhý variant spočíva nielen v príprave vyššie uvedenej dokumentácie, ale aj v zastupovaní v katastrálnom konaní. V tomto prípade je výška odmeny advokátskej kancelárie spravidla 215 EUR, avšak katastrálne poplatky za klasický návrh na vklad, ktoré uhrádza klient, sa v prípade využitia tohto variantu znížia v súčte na sumu 85 EUR, tzn. v konečnom dôsledku klient jednak zaplatí menej (300 EUR oproti 370 EUR a zároveň nemusí chodiť na kataster.

V prípade záujmu o poskytnutie tejto právnej služby nás kedykoľvek kontaktujte emailom na adrese advokatduska@gmail.com telefonicky na čísle 0950 723 390 alebo využite kontaktný formulár na stránke KONTAKT.


Poskytnutie tejto služby prebieha spravidla tak, že po tom ako nás kontaktujete (prostredníctvom e-mailu, telefonicky alebo odoslaním kontaktného formulára) Vám na Vašu e-mailovú adresu pošleme zoznam údajov, ktoré sú nevyhnutné na prípravu Darovacej zmluvy a zmluvy o zriadení vecného bremena. Následne po ich obdržaní pripravíme zmluvnú dokumentáciu a dohodneme si termín stretnutia v našej advokátskej kancelárii v Košiciach za účelom podpisu zmlúv. V rovnakej budove ako my, sídli aj notár, teda v rámci jednej návštevy viete zabezpečiť aj úradné osvedčenie podpisov na zmluvách. V prípade, že ste z inej časti Slovenska, vieme vybaviť všetko aj na diaľku.