Darovacia zmluva k nehnuteľnosti s vecným bremenom

V prípade, že chce darca darovať svoj majetok potomkovi resp. inej osobe, je možné, aby si zmluvné strany v takejto dohode zriadili aj vecné bremeno doživotného bývania a užívania darovanej nehnuteľnosti v prospech darcu. Zriadenie takéhoto vecného bremena a jeho vklad do katastra nehnuteľností potom darcovi zaručuje, že v darovanej nehnuteľnosti bude môcť naďalej bývať, a to bez ohľadu na prípadné budúce zmeny vlastníctva predmetnej nehnuteľnosti.

Naša advokátska kancelária ponúka klientom z celého Slovenska kvalifikované právne služby pri uskutočnení takéhoto právne úkonu, tzn. vypracovanie Darovacej zmluvy a zmluvy o zriadení vecného bremena a prípadne aj zastupovanie v katastrálnom konaní o vklade vlastníckeho práva a vecného bremena do katastra nehnuteľností. Dokumenty pripravíme najneskôr do 24 hodín od zaslania podkladov.

Odmena advokátskej kancelárie za prípravu Darovacej zmluvy a zmluvy o zriadení vecného bremena a súvisiacej dokumentácie je spravidla 200 EUR.

Ako však už bolo uvedené vyššie, súčasťou poskytnutia tejto služby môže byť aj zastupovanie v katastrálnom konaní. Odmena advokátskej kancelárie sa v týchto prípadoch síce zvyšuje na sumu 300 EUR, ale zároveň platí, že v odmene vo výške 300 EUR budú zahrnuté aj oba katastrálne poplatky (tzn. poplatok za štandardný návrh na vklad vlastníckeho práva a rovnako aj poplatok za štandardný návrh na vklad vecného bremena). Navyše nemusíte chodiť so zmluvami na kataster keďže v takomto prípade vybavíme všetko za Vás.

(Pozn. od 01.04.2024 nadobúda účinnosť novela Zákona o správnych poplatkoch, ktorou sa zvyšujú sadzby katastrálnych poplatkov, z toho dôvodu potom budú následne upravené aj ceny advokátskej kancelárie za tieto služby).

V prípade záujmu o poskytnutie tejto právnej služby nás kedykoľvek kontaktujte emailom na adrese advokatduska@gmail.com telefonicky na čísle 0950 723 390 alebo využite kontaktný formulár na stránke KONTAKT.

Poskytnutie tejto služby prebieha spravidla tak, že po tom ako nás kontaktujete (prostredníctvom e-mailu, telefonicky alebo odoslaním kontaktného formulára) Vám na Vašu e-mailovú adresu pošleme zoznam údajov, ktoré sú nevyhnutné na prípravu Darovacej zmluvy a zmluvy o zriadení vecného bremena. Následne po ich obdržaní pripravíme zmluvnú dokumentáciu a dohodneme si termín stretnutia v našej advokátskej kancelárii v Košiciach za účelom podpisu zmlúv. V rovnakej budove ako my, sídli aj notár, teda v rámci jednej návštevy viete zabezpečiť aj úradné osvedčenie podpisov na zmluvách. V prípade, že ste z inej časti Slovenska, vieme vybaviť všetko aj na diaľku.