Otázky a odpovede

Otázka:

"Koľko stojí vypracovanie darovacej zmluvy k nehnuteľnosti?"

Odpoveď:

"Cena našej advokátskej kancelárie za vypracovanie darovacej zmluvy k nehnuteľnosti je spravidla 140,- EUR. V tejto cene je zahrnuté vypracovanie darovacej zmluvy, návrhu na vklad ako aj oznámenia o návrhu na vklad. V cene nie je zahrnutý poplatok za vklad vlastníckeho práva do katastra ani poplatky za úradné osvedčenie podpisov na zmluvách. V niektorých prípadoch môže byť cena vyššia (napr. veľké množstvo nehnuteľností, apod.).

Zároveň je možné dohodnúť sa s nami na tom, že Vás budeme zastupovať aj v samotnom katastrálnom konaní. V takom prípade sa cena síce navyšuje na 200,- EUR, ale zároveň platí, že v cene je zahrnutý aj poplatok za vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností. Nemusíte teda osobne chodiť na kataster, nakoľko po podpise zmlúv a osvedčení podpisov vybavíme všetko za Vás.

V prípade, že by sa darovacou zmluvou malo zriadiť aj vecné bremeno doživotného užívania darovanej nehnuteľnosti v prospech darcu, tak sa cena za vypracovanie zmluvy, zastupovanie v katastri vrátane úhrady oboch správnych poplatkov navyšuje spravidla o 100,- EUR.

Služba je určená záujemcom z celého Slovenska.

V prípade záujmu o poskytnutie tejto služby nás kedykoľvek kontaktujte e-mailom na adrese advokatduska@gmail.com, telefonicky na čísle 0950 723 390 alebo využite kontaktný formulár na stránke KONTAKT"