Lehota na zápis do Zoznamu hospodárskych subjektov

Otázka zodpovedaná a odpoveď aktuálna ku dňu: 25.05.2024

Otázka:

"Ako dlho trvá zápis do Zoznamu hospodárskych subjektov?"

Odpoveď:

"Zákonná lehota na vykonanie zápisu do Zoznamu hospodárskych subjektov je aktuálne 15 dní od okamihu, kedy bola Úradu pre verejné obstarávanie doručená kompletná žiadosť o zápis do Zoznamu hospodárskych subjektov vrátane všetkých príloh. Vyplýva to z ustanovenia § 154 odsek 2 Zákona o verejnom obstarávaní. Napriek tomu, že zákonná lehota na vykonanie zápisu je až 15 dní, podľa našich skúseností rozhoduje Úrad pre verejné obstarávanie o žiadosti spravidla oveľa rýchlejšie a nie je nezvyčajné, že subjekt je v Zozname hospodárskych subjektov zapísaný už v priebehu pár dní po podaní žiadosti.

Pokiaľ potrebujete byť zapísaní do Zoznamu hospodárskych subjektov čo najskôr, môžete využiť služby našej advokátskej kancelárie. Pri riadnej súčinnosti klienta môže byť žiadosť o zápis do Zoznamu hospodárskych subjektov podaná už v priebehu hodín od prvotného kontaktovania advokátskej kancelárie. Cena za tieto služby je vo väčšine prípadov 100 EUR. Bližšie informácie o podmienkach poskytnutia služieb v tejto oblasti získate na nasledujúcej stránke - Zápis do Zoznam hospodárskych subjektov"