Zápis do Zoznamu hospodárskych subjektov

Potrebujete sa nechať zapísať do Zoznamu hospodárskych subjektov? Využite služby našej advokátskej kancelárie!

Naša advokátska kancelária pre Vás zabezpečí zápis do Zoznamu hospodárskych subjektov, zmenu údajov uvedených v Zozname hospodárskych subjektov alebo predĺženie platnosti zápisu v Zozname hospodárskych subjektov.

Zoznam hospodárskych subjektov je verejný register vedený Úradom pre verejné obstarávanie a slúži pre podnikateľov, ktorí sa zúčastňujú verejných obstarávaní. Jeho výhodou je to, že podnikateľ s platným zápisom v Zozname hospodárskych subjektov nemusí pri účasti na verejnom obstarávaní predkladať verejnému obstarávateľovi dokumenty preukazujúce splnenie podmienok účasti osobného postavenia nakoľko táto povinnosť je splnená už samotným zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov. Zároveň zápis v zozname hospodárskych subjektov umožňuje podnikateľovi prekladať ponuky prostredníctvom Elektronického trhoviska.


Zápis do Zoznamu hospodárskych subjektov platí 3 roky a možno ho opakovane predlžovať vždy na ďalšie 3 roky. O žiadosti o zápis do Zoznamu hospodárskych subjektov by mal úrad rozhodnúť do 15 dní odo dňa doručenia kompletnej žiadosti o zápis vrátane všetkých príloh.

Výška odmeny našej advokátskej kancelárie za zápis do Zoznamu hospodárskych subjektov alebo za predĺženie zápisu je spravidla 120,- EUR, pričom v odmene nie je zahrnutý správny poplatok vo výške 33,- EUR, ktorý hradí klient.

Na poskytnutie tejto služby nie je nevyhnutná osobná návšteva našej advokátskej kancelárie. Potrebnú dokumentáciu môžete podpísať aj na diaľku využitím elektronického podpisu, resp. nám ju môžete zaslať poštou. Službu teda poskytujeme záujemcom z celého Slovenska.

V súvislosti s účasťou na verejných obstarávaniach môžete využiť aj našu ďalšiu službu - Zápis do Registra partnerov verejného sektora.


V prípade, že máte záujem o zápis do Zoznamu hospodárskych subjektov, tak nás kedykoľvek kontaktujte telefonicky na čísle 0950 723 390, emailom na adrese advokatduska@gmail.com alebo využite kontaktný formulár na stránke  KONTAKT.