Nevrátenie pôžičky ako trestný čin

Otázka:

"Požičal som známemu peniaze, ten mi ich však odmieta vrátiť. Pôjde o trestný čin a môžem na neho podať trestné oznámenie?"

Odpoveď:

"Na to, aby bolo možné považovať nevrátenie peňažnej pôžičky za trestný čin, muselo by dôjsť k naplneniu všetkých znakov skutkovej podstaty niektorého z trestných činov uvedených v Trestnom zákone. V súvislosti s nevrátením pôžičky prichádza do úvahy najmä trestný čin Podvod. Na naplnenie skutkovej podstaty tohto trestného činu sa však vyžaduje úmyselné zavinenie, teda v trestnom konaní by bolo nutné preukázať, že dlžník už pri preberaní peňazí od Vás konal s tým úmyslom, že Vám tieto peniaze nevráti. Takýto úmysel dlžníka je však veľmi ťažké preukázať, preto bývajú trestné oznámenia v obdobných prípadoch často odmietané. Trestné konania pre nevrátenie pôžičiek sú úspešné najmä v prípadoch, ak je takýchto poškodených veriteľov viac a postupujú spoločne.

Trestné oznámenie pre nevrátenie pôžičky teda môžete podať, je však dosť pravdepodobné, že pôjde len o stratu času, a že dôjde k odmietnutiu trestného oznámenia a orgán činný v trestnom konaní Vás odkáže, aby ste si nárok na vrátenie pôžičky uplatnili v civilnom konaní.

Naša advokátska kancelária Vám vie poskytnúť služby vo veci mimosúdneho a súdneho vymáhania vrátenia poskytnutej pôžičky. Viac informácií o podmienkach tejto služby získate po kliknutí na nasledujúci odkaz - Vymáhanie dlhov."