Otázky a odpovede

Otázka:

"Je možné podať trestné oznámenie ak mi odberateľ nezaplatil faktúru?"

Odpoveď:

"Pokiaľ Vám odberateľ neuhradil faktúru, tak samozrejme môžete podať trestné oznámenie v tom zmysle, že žiaden právny predpis Vám podanie trestného oznámenia nezakazuje. Je však potrebné si uvedomiť, že nezaplatenie faktúry v lehote splatnosti len samo o sebe nebude trestným činom, a teda v drvivej väčšine prípadov dochádza zo strany orgánov činných v trestnom konaní k odmietnutiu takýchto trestných oznámení. 

Na to, aby bolo možné považovať nezaplatenie faktúry za trestný čin, muselo by dôjsť k naplneniu všetkých znakov skutkovej podstaty niektorého z trestných činov uvedených v Trestnom zákone. V súvislosti s nezaplatením faktúry prichádza do úvahy najmä trestný čin Podvod. Na naplnenie skutkovej podstaty tohto trestného činu sa však vyžaduje úmyselné zavinenie, teda v trestnom konaní by bolo nutné preukázať, že Váš odberateľ už pri objednávaní tovaru alebo služieb vedel, že Vám faktúru za ne nezaplatí, čím Vás uviedol do omylu. Takýto úmysel je však veľmi ťažké preukázať, preto bývajú trestné oznámenia odmietané. Šanca, že sa trestné konanie na základe trestného oznámenia skutočne začne je najmä v prípadoch, ak je takýchto poškodených viac a postupujú spoločne.

Trestné oznámenie pre nezaplatenie faktúry teda podať môžete, je však pomerne dosť pravdepodobné, že pôjde len o stratu času, a že dôjde k odmietnutiu trestného oznámenia a orgán činný v trestnom konaní Vás odkáže, aby ste si nárok uplatnili v civilnom konaní.

Naša advokátska kancelária Vám vie poskytnúť služby vo veci mimosúdneho a súdneho vymáhania nezaplatených faktúr. Viac informácií o podmienkach tejto služby získate po kliknutí na nasledujúci odkaz - Vymáhanie nezaplatenej faktúry."