Právne služby

Obchodné právo

  • Zastupovanie pred súdmi a inými orgánmi verejnej moci
  • Tvorba a pripomienkovanie zmlúv a iných dokumentov
  • Poskytovanie právneho poradenstva, príprava právnych analýz
  • Ochranné známky
  • Vymáhanie pohľadávok

Právo obchodných spoločností

Občianske právo

  • Zastupovanie pred súdmi a inými orgánmi verejnej moci
  • Tvorba a pripomienkovanie zmlúv a iných dokumentov
  • Poskytovanie právneho poradenstva, príprava právnych analýz
  • Dedičské právo
  • Vymáhanie pohľadávok

Trestné právo