Zápis do Registra partnerov verejného sektora

Potrebujete sa nechať zapísať do Registra partnerov verejného sektora. Využite služby našej advokátskej kancelárie - KONTAKT.

Táto služba je určená najmä podnikateľom - fyzickým aj právnickým osobám, a to takým, ktorí:

  • prijímajú finančné prostriedky z verejných zdrojov (štátny rozpočet, z rozpočet štátneho účelového fondu, z rozpočet verejnoprávnej inštitúcie, rozpočet obce, rozpočet vyššieho územného celku, európske fondy, rozpočet právnickej osoby zriadenej zákonom, zdroje verejného podniku, zdroje zdravotnej poisťovne)
  • prijímajú štátnu pomoc,
  • prijímajú majetok od štátu, verejnoprávnej inštitúcie, obce, vyššieho územného celku, právnickej osoby zriadenej zákonom, od verejného podniku alebo od zdravotnej poisťovne.

V prípade záujmu o poskytnutie tejto právnej služby nás kedykoľvek kontaktujte či už telefonicky na čísle 0950 723 390, emailom na adresu advokatduska@gmail.com alebo využite kontaktný formulár na stránke KONTAKT.

Výška odmeny našej advokátskej kancelárie za podanie návrhu na zápis do Registra partnerov verejného sektora je v bežných prípadoch 150,- EUR a výška odmeny za výkon funkcie oprávnenej osoby je 120,- EUR za kalendárny rok (za kalendárny rok, v ktorom došlo k registrácii sa táto odmena neplatí). V prípade zložitejších vlastníckych alebo riadiacich štruktúr partnera verejného sektora môže byť požadovaná výška odmeny vyššia.