Zápis do Registra partnerov verejného sektora

Potrebujete sa nechať zapísať do Registra partnerov verejného sektora? Využite služby našej advokátskej kancelárie! Službu poskytujeme záujemcom z celého Slovenska a rovnako aj zo zahraničia (na poskytnutie služieb je ne nutná osobná návšteva advokátskej kancelárie).

Odmena advokátskej kancelárie za podanie návrhu na zápis do Registra partnerov verejného sektora sa aktuálne pohybuje vo výške od 120 EUR. Od nasledujúceho kalendárneho roka sa potom platí paušálna ročná odmena za výkon funkcie oprávnenej osoby vo výške 150 EUR.

V prípade zložitejších vlastníckych či riadiacich štruktúr partnera verejného sektora môže byť odmena o niečo vyššia (najmä ak je partnerom verejného sektora občianske združenie, zahraničná právnická osoba, slovenská akciová spoločnosť alebo sú takéto spoločnosti súčasťou vlastníckej štruktúry partnera verejného sektora). V prípade slovenských spoločností s ručením obmedzeným, ktorej spoločníkmi sú len fyzické osoby, sa uplatní vždy hore uvedená cena, a to bez ohľadu na počet spoločníkov (rovnako aj pri SZČO). Dohodu je možné kedykoľvek vypovedať, a to aj prostredníctvom e-mailu.

Na to, aby sme Vám poskytli služby vo veci zápisu do Registra partnerov verejného sektora, nie je nutná ani osobná návšteva advokátskej kancelárie. Potrebnú dokumentáciu môžete podpísať aj na diaľku využitím elektronického podpisu alebo môžete dokumentáciu podpísať ručne a následne nám ju zašlete poštou. Návrh na zápis klienta do Registra partnerov verejného sektora podávame ihneď po obdržaní všetkých podpísaných dokumentov, teda pri rýchlej súčinnosti klienta môže byť návrh podaný už do pár hodín od prvotného kontaktovania advokátskej kancelárie.

V prípade, že máte záujem o zápis do Registra partnerov verejného sektora, tak nás kedykoľvek kontaktujte telefonicky na čísle 0950 723 390, emailom na adrese advokatduska@gmail.com alebo využite kontaktný formulár a my Vás budeme kontaktovať.

V súvislosti s účasťou na verejných obstarávaniach môžete využiť aj našu ďalšiu službu - Zápis do Zoznamu hospodárskych subjektov.