Zápis do Registra partnerov verejného sektora

Potrebujete sa nechať zapísať do Registra partnerov verejného sektora? Využite služby našej advokátskej kancelárie! Službu poskytujeme záujemcom z celého Slovenska a rovnako aj zo zahraničia.

Odmena advokátskej kancelárie za podanie návrhu na zápis do Registra partnerov verejného sektora je v drvivej väčšine prípadov vo výške 150 EUR. Od nasledujúceho kalendárneho roku (tzn. najbližšie od roku 2025) sa následne platí paušálna ročná odmena za výkon funkcie oprávnenej osoby v rovnakej výške.

V prípade zložitejších vlastníckych či riadiacich štruktúr partnera verejného sektora môže byť odmena vyššia (najmä ak je partnerom verejného sektora zahraničná právnická osoba, slovenská akciová spoločnosť alebo sú takéto spoločnosti súčasťou vlastníckej štruktúry partnera verejného sektora). V prípade slovenských spoločností s ručením obmedzeným, ktorej spoločníkmi sú len fyzické osoby, je výška odmeny vždy 150 EUR bez ohľadu na počet spoločníkov. Dohodu je možné kedykoľvek vypovedať, a to aj prostredníctvom e-mailu.

Na to, aby sme Vám poskytli služby vo veci zápisu do Registra partnerov verejného sektora, nie je nutná ani osobná návšteva advokátskej kancelárie. Potrebnú dokumentáciu môžete podpísať aj na diaľku využitím elektronického podpisu alebo môžete dokumentáciu podpísať aj ručne a následne nám ju zašlete poštou. Návrh na zápis klienta do Registra partnerov verejného sektora podávame ihneď po obdržaní všetkých podpísaných dokumentov, teda pri rýchlej súčinnosti klienta za využitia elektronického podpisu môže byť návrh podaný už do pár hodín od prvotného kontaktovania advokátskej kancelárie.

V prípade, že máte záujem o zápis do Registra partnerov verejného sektora, tak nás kedykoľvek kontaktujte či už telefonicky na čísle 0950 723 390, emailom na adrese advokatduska@gmail.com alebo využite kontaktný formulár na stránke KONTAKT.

V súvislosti s účasťou na verejných obstarávaniach môžete využiť aj našu ďalšiu službu - Zápis do Zoznamu hospodárskych subjektov.