Zápis do Registra partnerov verejného sektora

Potrebujete sa nechať zapísať do Registra partnerov verejného sektora? Využite služby našej advokátskej kancelárie! Službu poskytujeme záujemcom z celého Slovenska.

Výška odmeny našej advokátskej kancelárie za podanie návrhu na zápis do Registra partnerov verejného sektora je v bežných prípadoch 150,- EUR a výška odmeny za výkon funkcie oprávnenej osoby je 150,- EUR za kalendárny rok (za kalendárny rok, v ktorom dôjde k zápisu do RPVS sa táto odmena neplatí). V prípade zložitejších vlastníckych alebo riadiacich štruktúr partnera verejného sektora (akciové spoločnosti, zahraničné právnické osoby vo vlastníckej štruktúre) môže byť výška odmeny vyššia.

Táto služba je určená komukoľvek, teda fyzickým aj právnickým osobám zo Slovenska ako aj zo zahraničia.

Návrh na zápis klienta do Registra partnerov verejného sektora podávame ihneď po obdržaní všetkých dokladov, teda pri súčinnosti klienta bude návrh podaný už do niekoľkých hodín od prvotného kontaktovania advokátskej kancelárie.

Na poskytnutie tejto služby nie je nutná osobná návšteva advokátskej kancelárie. Potrebnú dokumentáciu môžete podpísať aj na diaľku využitím elektronického podpisu alebo môžete dokumentáciu podpísať aj ručne a následne nám ju zašlete poštou.

V prípade, že máte záujem o zápis do Registra partnerov verejného sektora, tak nás kedykoľvek kontaktujte či už telefonicky na čísle 0950 723 390, emailom na adrese advokatduska@gmail.com alebo využite kontaktný formulár na stránke KONTAKT.

V súvislosti s účasťou na verejných obstarávaniach môžete využiť aj našu ďalšiu službu - Zápis do Zoznamu hospodárskych subjektov.