Zápis do Registra partnerov verejného sektora

Potrebujete sa nechať zapísať do Registra partnerov verejného sektora? Využite služby našej advokátskej kancelárie!

Výška odmeny našej advokátskej kancelárie za podanie návrhu na zápis do Registra partnerov verejného sektora je v bežných prípadoch 150,- EUR a výška odmeny za výkon funkcie oprávnenej osoby je 150,- EUR za kalendárny rok (za kalendárny rok, v ktorom došlo k zápisu do RPVS sa táto odmena neplatí). V prípade zložitejších vlastníckych alebo riadiacich štruktúr partnera verejného sektora môže byť výška odmeny vyššia.

Táto služba je určená najmä podnikateľom - fyzickým aj právnickým osobám, ktoré:

  • prijímajú finančné prostriedky z verejných zdrojov (štátny rozpočet, rozpočet štátneho účelového fondu, rozpočet verejnoprávnej inštitúcie, rozpočet obce, rozpočet vyššieho územného celku, európske fondy, rozpočet právnickej osoby zriadenej zákonom, zdroje verejného podniku, zdroje zdravotnej poisťovne)
  • prijímajú štátnu pomoc,
  • prijímajú majetok od štátu, verejnoprávnej inštitúcie, obce, vyššieho územného celku, právnickej osoby zriadenej zákonom, od verejného podniku alebo od zdravotnej poisťovne.

Služba je určená tiež fyzickým osobám, ktoré síce nie sú podnikateľmi, avšak majú v úmysle či už svoj majetok väčšej hodnoty previesť na verejnú inštitúciu alebo naopak od verejnej inštitúcie majetok nadobudnúť.

Zákonná lehota na vykonanie zápisu do Registra partnerov verejného sektora je 5 pracovných dní, tzn. pokiaľ si dohodnete stretnutie v našej advokátskej kancelárii ešte dnes a poskytnete nám všetky potrebné doklady a údaje, tak návrh na zápis do registra podáme tiež v tento deň a v Registri partnerov verejného sektora budete zapísaní najneskôr o týždeň.

Na poskytnutie tejto služby nie je nevyhnutná osobná návšteva v našej advokátskej kancelárie. Potrebnú dokumentáciu môžete podpísať aj na diaľku využitím elektronického podpisu. Službu teda poskytujeme záujemcom z celého Slovenska.


V prípade záujmu o poskytnutie tejto právnej služby nás kedykoľvek kontaktujte či už telefonicky na čísle 0950 723 390, emailom na adresu advokatduska@gmail.com alebo využite kontaktný formulár na stránke KONTAKT.