Lehota na zápis do Registra partnerov verejného sektora

Otázka zodpovedaná a odpoveď aktuálna ku dňu: 25.05.2024

Otázka:

"Ako dlho trvá zápis do Registra partnerov verejného sektora?"

Odpoveď:

"Zákonná lehota na vykonanie zápisu subjektu do Registra partnerov verejného sektora je aktuálne 5 pracovných dní od okamihu, kedy bol Okresnému súdu Žilina doručený návrh na zápis zo strany oprávnenej osoby. Vyplýva to z ustanovenia § 7 odsek 1 Zákona o registri partnerov verejného sektora. To ako dlho bude vykonanie zápisu do Registra partnerov verejného sektora reálne trvať záleží najmä na tom, ktorému pracovníkovi súdu bude tento návrh pridelený a jeho pracovnej vyťaženosti. Za menej ako dva pracovné dni však podľa našich skúseností k zápisu do RPVS veľmi nedochádza.

Pokiaľ potrebujete byť zapísaní do Registra partnerov verejného sektora čo najskôr, je vhodné v prvom rade osloviť takú oprávnenú osobu, ktorá je schopná podať návrh na zápis čo možno najskôr a bez chýb. 

Naša advokátska kancelária poskytuje klientom služby oprávnenej osoby, pričom pri riadnej súčinnosti klienta môže byť návrh na zápis do Registra partnerov verejného sektora podaný už v priebehu hodiny od prvotného kontaktovania advokátskej kancelárie. Bližšie informácie o podmienkach poskytnutia služieb v tejto oblasti získate na nasledujúcej stránke - Zápis do Registra partnerov verejného sektora"