Blog

JUDr. Václav Duska, advokát sa v článkoch publikovaných na tomto blogu zaoberá aktuálnymi právnymi otázkami. Články vychádzajú z právnej úpravy platnej a účinnej v čase publikovania týchto článkov. Informácie uvedené v článkoch sú subjektívnym názorom autora, pričom nezohľadňujú individuálnu situáciu potenciálnych čitateľov, a  teda nie je ich možné považovať za právnu radu alebo stanovisko.

Články sú zoradené do nasledujúcich kategórií podľa jednotlivých odvetví práva:

- obchodné právo,

- občianske právo,

- pracovné právo,