Pracovné právo

Prečítajte si nasledujúce články z oblasti pracovného práva. Všetky nižšie uvedené články boli aktuálne ku dňu ich publikovania. Nie je možné vylúčiť, že od publikovania týchto článkov došlo k zmene právnej úpravy v oblasti pracovného práva a informácie uvedené v článkoch tak už v budúcnosti nemusia byť aktuálne alebo úplné.

Omeškanie zamestnávateľa s výplatou mzdy

21.04.2022, JUDr. Václav Duska


Výpoveď počas práceneschopnosti zamestnanca

25.09.2021, JUDr. Václav Duska


Kedy končí skúšobná doba?

31.08.2021, JUDr. Václav Duska