Pracovné právo

Kedy končí skúšobná doba?

31.08.2021, JUDr. Václav Duska