Pracovné právo

Omeškanie zamestnávateľa s výplatou mzdy

21.04.2022, JUDr. Václav Duska


Výpoveď počas práceneschopnosti zamestnanca

25.09.2021, JUDr. Václav Duska


Kedy končí skúšobná doba?

31.08.2021, JUDr. Václav Duska