Občianske právo

Prečítajte si nasledujúce články z oblasti občianskeho práva. Všetky nižšie uvedené články boli aktuálne ku dňu ich publikovania. Nie je možné vylúčiť, že od publikovania týchto článkov došlo k zmene právnej úpravy v oblasti občianskeho práva a informácie uvedené v článkoch tak už v budúcnosti nemusia byť aktuálne alebo úplné. V prípade záujmu o právne služby v oblasti občianskeho práva nás neváhajte kontaktovať.


Započítanie daru na dedičský podiel

06.06.2022, JUDr. Václav Duska


Nárok darcu na vrátenie daru od obdarovaného

04.05.2022, JUDr. Václav DuskaZáložné právo nie je určené len bankám

29.08.2021, JUDr. Václav Duska


Ako vydediť potomka?

25.08.2021, JUDr. Václav DuskaRegresný nárok záložcu voči dlžníkovi

15.05.2021, JUDr. Václav Duska

Duplicita nájomných vzťahov a jej riešenie

04.11.2020, JUDr. Václav Duska