Obchodné právo

Prečítajte si nasledujúce články z oblasti obchodného práva. Všetky nižšie uvedené články boli aktuálne ku dňu ich publikovania. Nie je možné vylúčiť, že od publikovania týchto článkov došlo k zmene právnej úpravy v oblasti obchodného práva a informácie uvedené v článkoch tak už v budúcnosti nemusia byť aktuálne alebo úplné. V prípade záujmu o právne služby v oblasti obchodného práva nás neváhajte kontaktovať.

Oprávnenie na realitnú činnosť

23.10.2021, JUDr. Václav DuskaZapočítať možno aj premlčanú pohľadávku

11.07.2021, JUDr. Václav Duska