Prepis bytu

Otázka:

"Ako môžem prepísať svoj byt na dcéru alebo syna?"

Odpoveď:

"Prepis bytu na dcéru, syna alebo aj kohokoľvek iného sa realizuje na základe písomnej darovacej zmluvy k bytu alebo na základe písomnej kúpnej zmluvy k bytu, a to v závislosti od toho, či bude prevod vlastníctva bezodplatný alebo odplatný. Po uzavretí zmluvy o prevode vlastníckeho práva k bytu je následne potrebné podať ešte návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra. Prepísať byt na inú osobu len jednostranne bez uzatvorenia písomnej zmluvy nie je možné. Ak by mal byť byt prepísaný na maloletú osobu, bolo by nutné riešiť aj schválenie takéhoto úkonu súdom a prípadne aj zastúpenie dieťaťa kolíznym opatrovníkom.

V prípade, že prepisujete byt na príbuzného, avšak chcete v tomto byte naďalej bývať, je vhodné si v zmluve o prevode vlastníckeho práva k bytu zriadiť aj vecné bremeno doživotného bezplatného užívania bytu, tak aby Vás nadobúdateľ bytu ani prípadní budúci vlastníci bytu z neho nemohli vyhodiť.

Ak chcete prepísať Váš byt na príbuzného, môžete využiť služby našej advokátskej kancelárie. Pokiaľ pôjde o bezodplatný prepis bytu, tak informácie o podmienkach poskytnutia služby sa dozviete na nasledujúcej stránke - Darovacia zmluva a v prípade, že pôjde o odplatný prepis bytu na stránke - Kúpna zmluva."