Zmeny v obchodných spoločnostiach

Naša advokátska kancelária ponúka svojim súčasným aj budúcim klientom služby týkajúce sa zmien v obchodných spoločnostiach, spočívajúce v príprave podkladov pre vykonanie zmien v obchodných spoločnostiach, príprave podkladov potrebných pre zápis týchto zmien v obchodnom registri a taktiež v zastupovaní spoločnosti v súdnom konaní, predmetom ktorého je zápis týchto zmien do obchodného registra.

Táto služba je určená akýmkoľvek obchodným spoločnostiam, teda verejným obchodným spoločnostiam, komanditným spoločnostiam, spoločnostiam s ručením obmedzeným, akciovým spoločnostiam a taktiež aj jednoduchým spoločnostiam na akcie.

Predmetom tejto služby môže byť prakticky akákoľvek zmena týkajúca sa obchodnej spoločnosti, teda napríklad:

Odmena našej advokátskej kancelárie je štandardne vo výške 100 EUR. V niektorých prípadoch môže byť odmena za túto právnu službu vyššia, pričom jej výška závisí od ďalších okolností ako sú napríklad typ požadovanej zmeny, počet požadovaných zmien, právna forma obchodnej spoločnosti, vlastnícka štruktúra spoločnosti a podobne.

V prípade záujmu o poskytnutie tejto právnej služby nás kedykoľvek kontaktujte či už telefonicky na čísle 0950 723 390, emailom na adresu advokatduska@gmail.com alebo využite kontaktný formulár na stránke KONTAKT.

Pri zmenách v obchodných spoločnostiach je zároveň potrebné počítať so súdnym poplatkom vo výške 50 EUR, a v prípade niektorých zmien aj nákladmi na úradné osvedčenie podpisov, ktoré nie sú zahrnuté v odmene.